Sommarjobbare – vad behöver jag tänka på?

Handledaren bör finnas till hands under hela anställningen för att ungdomarna ska kunna ställa frågor, få hjälp eller introduceras för nya arbetsuppgifter, skriver Susanne Svensson.

Det kan vara bra att veta att inga särskilda regler för att anställa unga under pandemin föreligger; det är Arbetsmiljöverkets regler för unga samt att en riskbedömning görs på det företaget som det gäller, det vill säga samma regler som tidigare.

Introduktion och information
Planera i god tid för att ta emot sommarjobbande ungdomar och tänk på att ge dem en god introduktion i företaget. Då kan de lättare ta till sig information och instruktioner för det arbete de ska utföra.

Sommarjobbet bör ske under ledning och tillsyn av en handledare som är både kunnig och intresserad av sitt uppdrag.

Handledarens uppgifter
Handledaren bör finnas till hands under hela anställningen för att ungdomarna ska kunna ställa frågor, få hjälp eller introduceras för nya arbetsuppgifter. Om det finns ett skyddsombud ska du lämna information om att en minderårig anställs.

När du anställer yngre och äldre barn ska du försäkra dig om att vårdnadshavaren har lämnat sitt godkännande till det aktuella arbetet. Vårdnadshavaren ska i dessa fall också informeras om arbetsuppgifterna, risker och skyddsåtgärder.

Arbetsuppgifter och arbetstider
Bestämmelserna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:03). Det är olika regler beroende på barnets ålder; begreppen som används är ungdom, äldre barn och yngre barn. För yngre barn är i princip allt arbete förbjudet.

Äldre barn får inte ha arbetsuppgifter som kräver stort ansvar eller är fysiskt eller psykiskt påfrestande. Detta innebär att de inte får utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld, konflikter eller hot. Arbetsuppgifterna ska väljas med omsorg!

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna för samtliga minderåriga, till exempel arbeten på hög höjd eller arbete med speciella maskiner eller farliga ämnen. Föreskriften tar även upp arbetstider som gäller för de olika åldrarna och hur arbetstiden får förläggas.

Arbetsmiljö
Informera om vilka arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen och eventuella risker med arbetsuppgifterna som de ska utföra.

Som arbetsgivare är det viktigt att se till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Du ska även säkerställa att den minderåriga har tillgodogjort sig den instruktion och fått de upplysningar om det aktuella arbetet som behövs ur skyddssynpunkt och med hänsyn till ålder och mognad.

Riskbedömning
När du anställer minderåriga ska en riskbedömning göras utifrån perspektivet att arbetsuppgifterna kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Det gäller både fysiska och psykiska risker i arbetsmiljön.

Betryggande säkerhet ska ges mot olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer och andra förhållanden som kan medföra skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling i fysiskt, psykiskt eller socialt avseende.

Susanne Svensson
förhandlare och rådgivare Fastigo

Bli den första att kommentera "Sommarjobbare – vad behöver jag tänka på?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega