Nyanlända får tillfälliga bostäder i Göteborg

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har tagit ett enhälligt beslut om att ge koncernens dotterbolag i uppdrag att göra en översyn av vilka möjligheter det finns att göra en omprioritering gällande bland annat renoveringslägenheter i Göteborg.

Läget i staden är nu så kritiskt så att det endast erbjuds sovsalar för de nyanlända med uppehållstillstånd som kommunen har ansvar för. Som ett led i att ansvara för stadens allmännytta kommer bostadsbolagen i koncernen under en tremånadersperiod bidra med cirka 100 lägenheter och det är angeläget att så många som möjligt av lägenheterna kan börja lämnas omgående.

Lägenheterna som kommer att erbjudas är tillfälliga och det handlar om renoveringslägenheter (där renoveringen skjuts upp), paviljonger (evakueringsbostäder som används vid större renoveringar) och ett fåtal lägenheter från Boplats.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega