Flexibla hyresavtal – en växande trend på kontorsmarknaden

CBRE är ofta delaktiga i studenters examensarbete. Den här artikeln summerar två studenters uppsats om kontorsmarknaden. Syftet med studien var att få en inblick i fastighetsägares och hyresgästers attityder gentemot flexibla hyresavtal för att kunna avgöra om det är fördelaktigt för parterna att använda sig utav flexibla hyresavtal jämfört med traditionella hyresavtal.

Read the abstract of the thesis in English >>

Flexibilitet

I takt med digitaliseringen förändras företags och medarbetares arbetssätt varpå nya krav ställs på kontors- och hyresavtalsutformningar. Kraven som ställdes av hyresgästerna för bara tio till tjugo år sedan är nästintill som bortblåsta. De krav som ställs idag kan sammanfattas med ett ord – flexibilitet. Den ökade efterfrågan på flexibla hyresavtal resulterar i en mängd förändringar på fastighetsmarknaden för kontor.

Vad är ett flexibelt hyresavtal?

En tydlig definition av vad flexibla hyresavtal innebär går inte att finna då begreppet innefattar otaliga tolkningar. Vad som kan konstateras är att flexibilitet i hyresavtal handlar både om själva utformningen på avtalet, där bland annat kortare kontraktslängd används, men även utformningen av kontoret.

Hur förhåller sig fastighetsägare och hyresgäster till flexibilitet i hyresavtal idag?

Fastighetsägare och operatörer av flexibla kontorslokaler har redan börjat innovera nya koncept och produkter för att rätta sig efter kontorsmarknadens utveckling för att kunna tillgodose förändrade behov hos företagare. Trenden visar att antalet flexibla hyresavtal fortsätter att öka och därför bör även fastighetsägare ha en affärsstrategi för detta. Fastighetsägare som kan tillhandahålla en flexibel produkt på ett kostnadseffektivt sätt som samtidigt tar hänsyn till dagens attityder och behov kring flexibilitet kommer troligtvis befinna sig i en starkare position på kontorsmarknaden på lång sikt. Att tillhandahålla rätt produkt kommer också med vissa utmaningar. För att det ska bli mer fördelaktigt för fastighetsägare att erbjuda en ökad flexibilitet i hyresavtalen kommer det krävas olika implementeringar. Framförallt behövs det uppdaterade lagstiftningar och investeringsmodeller för att fastighetsägare ska kunna börja dra nytta av den flexibla revolutionen.

CBRE-examensarbete-flexibla-hyresavtal-bild

Hyresgäster ser betydande fördelar med att teckna flexibla hyresavtal oavsett vilken bransch de verkar inom. En snabb föränderlig värld kräver hyresavtal som kan förändras i motsvarande takt. Traditionella hyresavtal med en löptid på 3–5 år tar inte hänsyn till den takt företag förändras idag. Den största fördelen hyresgäster ser med att teckna flexibla hyresavtal är just möjligheten att kunna förändra lokalytan utefter hur företagets verksamhet eller ekonomiska förutsättningar förändras. Detta möjliggörs av kortare bindnings- och uppsägningstid. Särskilt viktiga är dessa attribut för nystartade företag men även väletablerade företag ser flexibla avtal som fördelaktiga eftersom delverksamheter kan dra nytta av flexibiliteten vid behov. Utöver värdet i att kunna vara flexibel ser hyresgäster stora fördelar i den utökade servicen som följer med många flexibla kontorslösningar. Faktorer som anses begränsa tecknandet av flexibla hyresavtal är främst den högre hyran som följer med avtalet samt att det försvårar möjligheten att påverka utformningen av lokalen.

Är det fördelaktigt för fastighetsägare och hyresgäster att använda sig utav flexibla hyresavtal jämfört med traditionella hyresavtal?

Den slutsats som kan dras är att flexibla hyresavtal är fördelaktigt för både fastighetsägaren och hyresgästen men att det krävs lite olika implementeringar för att det ska bli mer fördelaktigt för fastighetsägaren. Fastighetsägare som kan tillhandahålla en flexibel produkt som tar hänsyn till dagens attityder kommer troligtvis befinna sig i en starkare position på kontorsmarknaden på lång sikt. Vidare är det hög tid att reformera dagens hyresmodell och lagstiftning så att de passar dagens förändrade samhälle och möjliggör implementeringen av det flexibla hyresavtalet. Ökad flexibilitet i hyresmodellen skulle innebära att fastighetsägare kan bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande och samtidigt ta hänsyn till hyresgästernas förändrade behov.

Summering:

Det finns en tydlig trend, det flexibla kontoret är här för att stanna och det kommer att utvecklas och bli mer mogen produkt med tiden.

Läs hela examensarbetet här >>

Källa: CBRE

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega