Beslut om nya energikrav

Den 13 juni tog regeringen beslut om byggnaders energiprestanda där det bland annat slogs fast att systemgränsen för byggnaders energikrav bör ändras från köpt till använd energi.

Den 10 juni slöt Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ramöverenskommelse om energipolitiken.

Boverket och Energimyndigheten ska ges uppdrag om att ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav på använd energi ska utformas. Boverket och Energimyndigheten ska även ges uppdrag att genomföra kontrollstationer för att följa upp och utvärdera att kraven på byggnaders energiprestanda får avsedd effekt.

Läs mer på regeringskansliets hemsida

 

Bli den första att kommentera "Beslut om nya energikrav"

Lämna en kommentar