”Byggherren måste ta makten över produkten”

.

… Mikael Anjou, tidigare vice vd för Einar Mattsson som nyligen gett ut boken ”Den ineffektiva byggbranschen”.

Varför har du skrivit boken?
– Det här är absolut ingen uppgörelse med branschen, tvärtom. Jag ser så otroligt mycket potential. Jag är övertygad om att branschen kan bli den bransch andra tittar avundsjukt efter när det gäller exempel på produktivitetsutveckling, hållbarhetsutveckling, förändringskraft och gott ledarskap. Men jag är lika övertygad om att det som krävs är att strukturerna som hämmar branschen attackeras.”

Varför är branschen så ineffektiv?
– Det finns för många strukturer som hämmar branschen och som skapar en förändringströghet som gör att många initiativ i branschen inte kommer till sin rätt. De strukturerna har jag grupperat i fem olika grupper: det finns för många top down-regleringar från det politiska systemet, det finns ett antal branschstandards som konserverar branschen, det finns områden med lokala och regionala monopol och oligopol, kanske främst inom materialsidan och slutligen ser jag kollektivavtalen på hantverkarsidan som ett betydande bekymmer. Och allt detta omges av en kompetensbrist – inte för att människor i branschen inte har kompetens, tvärt om – men alla som försökt rekrytera platschefer, projektutvecklare eller andra roller senaste åren vet att vi fortfarande lider av 90-talets krasch och att det helt enkelt är för få som jobbat i branschen.

Vad kan man göra åt det?
– Jag tror att strukturerna behöver attackeras. Branschen – såväl politiska systemet, branschorganisationerna som företagen – måste göra upp med invanda föreställningar och agera annorlunda.

Hur kan fastighetsägare och förvaltare bli bättre beställare av byggtjänster och få mer valuta för sina pengar?
– Jag tror att byggherren måste driva utvecklingen mot mer av industrialiserat byggande. Det innebär att i större utsträckning ta makten över produkten för att driva fram effektiviseringar över tid. Det innebär att skaffa sig kontrollen över hur leverantörs- och entreprenörskedjan utformas så att vi lämnar idén att varje projekt är unikt och i stället bygger strukturerad kunskap. Det innebär att utmana strukturer som hyressättning, byggregelverk och markanvisningsprocesser. Men det kräver också en djupare beställarkompetens.

Bli den första att kommentera "”Byggherren måste ta makten över produkten”"

Lämna en kommentar