Bästa spartipsen för bostadsrättsföreningar

– Den riktigt stora besparingen som en bostadsrättsförening kan göra är vid omförhandling av lån, säger Markus Pålsson på SBC.

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum tipsar om hur bostadsrättsföreningar effektivast bör jobba för att stärka ekonomin i föreningen.

Genom att se över de största kostnaderna har bostadsrättsföreningar möjlighet att hålla nere utgifter med enkla medel. En inventering av ytor samt lokal-, garage- och parkeringshyror kan även det generera ett bättre kassaflöde hos en förening.

– Som bostadsrättsförening är det viktigt att både arbeta med intäkter och kostnader för en god ekonomi. När det kommer till bostadens ytor är det viktigt att de används på rätt sätt. Finns det en gästlägenhet eller lokal som sällan används? Då kanske det är läge att fundera på att göra om den till bostad och upplåta ytan, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Han tillägger att det också är viktigt att tänka på att få in rätt intäkter vid uthyrning av yta. Detta gäller såväl lokaler som parkeringsplatser och bör ses över en gång per år för att säkerställa att de har marknadsmässig hyra.

Största besparingen
I samband med riksbankens höjning av reporäntan är det fler som fokuserar på att sänka räntorna på sina bostadslån. Något som en bostadsrättsförening också bör omförhandla med jämna mellanrum för att hålla nere sina kostnader.

– Den riktigt stora besparingen som en bostadsrättsförening kan göra är vid omförhandling av lån. Som bostadsrättsförening är det vanligt med stora lån. Alla har olika förutsättningar, men för de flesta rekommenderas att lånen delas upp och placeras på olika löptider. Här gäller det att ha en så låg genomsnittsränta som möjligt, men även en acceptabel räntebindningstid, säger Markus Pålsson.

Källa: SBC

SBC:s fem bästa tips för att stärka ekonomin

  1. Värme: Med en modern värmeanläggning och isolering i ett bostadshus kan värmekostnaderna minska avsevärt. Även innetemperaturer ger stora utslag, en grad svalare kan innebära så mycket som fem procent lägre kostnad.
  2. Omförhandla lån: Pressa räntorna och låt flera banker offerera på lånet.
  3. Förädla råytor: Gå igenom de ytor som finns i huset och kartlägg hur de används. Oanvända utrymmen har potential att säljas alternativt hyras ut för att generera inkomst.
  4. Insatshöjning: Om flera av de boende önskar och har möjlighet att ta över lån från bostadsrättsföreningen får de en 30-procentig skattereduktion på sin egna ränta. Något som i slutänden också kan ge föreningen en starkare ekonomi.
  5. Se över el-avtalet: Över en längre tid är ett rörligt el-avtal för många det mest ekonomiska alternativet. Även här bör prisjämförelser göras mot flera olika aktörer för att få det mest fördelaktiga abonnemanget.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega