Fabege: ”Förvaltaren måste prioritera val av underhåll”

Foto: Adobe Stock

Höga finansieringskostnader och en inflation på högre nivåer än väntat fortsätter att påverka förvaltningens beslut. Prioriteringar ändras och antal startade renoveringar sjunker. Fokus ligger på att göra det absolut nödvändiga, enligt Fabege.

Charlotta Liljefors Rosell, Fabege

– Det är inte så konstigt. Räntan är nästan uppe i 6 procent och då måste man anpassa sig, säger Charlotta Liljefors Rosell, Chef för Förvaltning på Fabege.

Framförallt är det höga räntor och sämre finansieringsmöjligheter som har negativ påverkan på förvaltningen. Även faktorer som dyrare material spelar in, menar Charlotta. Projekt och renoveringar som kräver löpande finansiering via exempelvis lån behöver man därför se över, menar hon.

– Men det är också viktigt att förstå att det kan vara dyrt att avbryta ett pågående projekt, och sedan återstarta det. Varje projekt måste bedömas individuellt. Många väljer nu att avbryta, och det kan bli kostsamt.

Kombinerade renoveringar inte lika hett
Inom förvaltningen har det länge varit populärt att kombinera större renoveringar för att vara mer effektiv. Tak och fönster. Fasad och fönster. Att det var några år kvar på komponentens livslängd var mindre relevant. Tiderna är annorlunda nu, berättar Charlotte.

– Idag gör man nog bara det nödvändiga, och väntar med resten. Fokus ligger på att göra det absolut nödvändiga, och resten skjuter vi upp till bättre tider – eller tills den tekniska livslängden faktiskt är uppnådd.

Utföra nödvändiga åtgärder
Hon berättar att man i första hand bör jobba med att skapa nya intäkter där det går – och samtidigt strypa kostnader. Hon säger att det fortfarande finns en del enklare energiprojekt att räkna hem, men också att större, mer kostsamma insatser, får vänta tills det ekonomiska klimatet ser mer gynnsamt ut.

– Det handlar också om att utföra nödvändiga åtgärder, utan att riskera säkerheten eller orsaka stora skador på fastigheten. Om det är möjligt skjuter man upp det underhåll och renoveringar som går att skjuta upp, säger hon och fortsätter:

– Hissar måste, ur både kund- och säkerhetssynpunkt, vara i funktion. Det är arbeten man måste utföra. Tak är ett annat sådant arbete. Tidigare kanske man bytte ut hela taket, men nu kan det handla om att laga eller byta delar av det. Man undviker att ta hela kostnaden idag, men ser till att taket är tätt.

Vad innebär det här för förvaltaren?
– Det handlar om att prioritera och motivera sina beslut. Som förvaltare måste man kunna argumentera för sina val. Vi fortsätter som vanligt med mindre åtgärder, men när det kommer till större investeringar och renoveringar gör vi bara det som är mest lönsamt eller nödvändigt.

Hon lyfter också fram avtalsförhandlingar. Gamla avtal som bara har löpt på, men som kanske skulle gå att halvera. Men också ligga på leverantörer så att avtalat arbete verkligen blir utfört.

– Nu är det viktigare än någonsin att se till att man får valuta för pengarna.

Statistiken pekar på svag trend nedåt

Tor Borg, Byggfakta.

Enligt statistik från Byggfakta, som för statistik över byggandet i Sverige, har antalet
projektstarter för renoveringar i befintliga fastigheter sakta börjat vända nedåt. Samtidigt har kostnaden ökat, vilket bland annat kan härledas till dyrare materialkostnader, säger Tor Borg analyschef CityMark på Byggfakta. Statistiken omfattar alla typer av fastigheter, från bostäder till industrifastigheter.

– Tittar man på antalet startade projekt så har det minskat, men det är inte någon dramatisk minskning. Samtidigt har kostnaderna för dessa projekt ökat och är högre än föregående år. Det är inte några större förändringar de senaste månaderna, utan det är en stadig nedgång över tid i projekt vi kan se, säger han och fortsätter:

– Men det är i en nedåtgående trend. Och det hänger ihop nog med att byggkonjunkturen är mycket svagare.

Lite lägre materialpriser
Han lyfter också att trots en högre totalkostnad för förre projekt så har materialpriser vänt nedåt igen, om än från höga nivåer.

– Orsaken till att det steg till höga nivåer har med omvärlden att göra. Råvarupriser som ligger till grund som drog iväg. Det handlar även om saker som el och bensin som påverkar kostnaden att bygga.

Varför tror du att det inte har blivit tvärnit, likt nyproduktioner?
– Det finns fortfarande en efterfrågan på lite modernare ytor, renoverade ytor, och det hänger ihop med att efterfrågan har förändrats efter pandemin. Den känslan jag får är att man kanske inte producerar så mycket nya ytor, men man ser till att ta hand om de man har och att lokalerna möter efterfrågan som finns från kunden.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega