Utan Aff – ingen struktur

Även om Aff Forum mest är känt för sina avtalsmallar för fastighetsförvaltning och service, är vi även en branschförening där både beställare, leverantörer och konsulter är medlemmar. Idag pratar vi med Janne från medlemsföretaget L&T.

 

Hej Janne – vem är du?
– Jag heter Jan Petersson och ansvarar för strategier och affärsutveckling på Lassila & Tikanoja Sverige. Jag klev in i fastighetsbranschen 1980 och har arbetat med de flesta frågor både på beställar- och leverantörssidan.

För den som inte har koll på L&T, vad är det för företag?
– Vi är ett företag som över hela Sverige tillhandahåller tjänster inom teknisk fastighetsservice, hygienservice och lokalvård. L&T består av bolagen Lassila & Tikanoja FM AB och Lassila & Tikanoja Service AB och går under namnet L&T Sverige.

Om namnet Lassila & Tikanoja FM AB känns obekant, kanske något av de tidigare namnen Veolia FM AB eller Dalkia FM AB klingar mer välbekant.

Du är ju initiativtagare till ”Att leva med Aff”, ett helt nytt material för Aff. Berätta!
– Istället för att bara fokusera på avtalsmallarna, så ville jag att vi inom Aff skulle hjälpa till med att få entreprenaderna att fungera i praktiken. Även om man har ett bra avtal kommer inte entreprenaden fungera bra av sig självt.

– Att leva med Aff finns tillgänglig för medlemmar via hemsidan och innehåller tips och trix, mallar, ”tänk på…”, exempel från verkligheten och liknande. Allt i syfte för att lägga grunden till ett tydligt och friktionsfritt samarbete mellan beställare och leverantör.

L&T är medlemsföretag i Aff, varför är ni det?
– I princip alla våra avtal grundar sig på Aff, så det är oerhört viktigt för oss att kunna påverka och bidra till den fortsatta utvecklingen av Aff. Genom vår närvaro inom Aff drar vi också lärdomar av andras erfarenheter och får tillgång till kunskap som föreningen sprider i olika forum.

– Jag hoppas att vi kan bidra till en ökad tydlighet och förståelse för hur vår vardag påverkas av hur något uttrycks eller kravställs i ett förfrågningsunderlag eller avtal, och hur ett avtalsförhållande kan bli utvecklande för båda parter.

Ja, hur skulle det vara för er om det inte fanns några Aff-avtal?
– Vardagen skulle bli mycket krångligare då vår personal skulle ha att förhålla sig till en uppsjö av olika typer av avtal med olika strukturer. Vi skulle ju inte ha några gemensamma aff-koder i branschen, så att jämföra driftstatistik med mera skulle bli nästan omöjligt. Det skulle förmodligen leda till regleringar som till viss mån skulle vara svåra att acceptera, något som vi i dagsläget ser i de få upphandlingar som inte grundar sig på Aff.

– Och hur skulle man utbilda sin personal i avtalskunskap? Nej tack och lov för Aff! Även om det är mycket att sätta sig in i och förstå samt tolka, så är det ändå lättare än om alla avtal skulle vara helt olika.

Alla organ inom Aff är partssammansatta, går det verkligen att ha en öppen dialog när det sitter beställare och konsulter där?
– Absolut, jag tycker att vi har en väldigt bra och öppen dialog. Genom den dialogen är jag säker på att vi gemensamt skapar förutsättningar för en balans och tydlighet i avtalen som gagnar båda parter. Här tycker jag dock att det fortfarande finns förbättringsområden inom branschen. Mer kunskap i förfrågningsskedet om hur vardagen i entreprenaden ser ut skulle förmodligen leda till en minskad friktion mellan beställare och leverantör, och även till ökad lönsamhet för båda parter.

Slutord?
– Det går nog inte ta miste på att jag är vän av struktur och gillar att vara med och bidra till en branschutveckling. Min reflektion är att upphandlingar tenderar att bli mer komplexa. Det innebär att dialogen med beställare och konsulter är oerhört viktig och här är Aff Forum en viktig mötesplats hela branschen att utvecklas tillsammans i.

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega