FÖRENING & ORGANISATION

”Ta vara på kraften”

Göran Werner vurmar för att skapa bättre samverkan mellan, och inom, bygg- och fastighetsbranschen. Som seniorkonsult på WSP, ordförande i AFF, ansvarig för BeBo och med ett förtroendeuppdrag på Energi- och Miljötekniska Föreningen har han ständigt gemensamma mål i sikte. Det uppdämda behovet av att mötas, efter ett år präglat av digitala lösningar och social distansering, ser han som en språngbräda.   

I grunden är Göran Werner civilingenjör inom området energi och installation, med specialistkunskaper inom energianvändning, fastighetsdrift, inneklimat och miljöcertifiering av byggnader. Han har varit verksam på konsultbolaget WSP Environmental SE sedan 2005 och arbetar idag som seniorkonsult, men med deltidpension.

Hans engagemang sträcker sig långt utanför WSPs väggar. Sedan tio år tillbaka är Göran Werner ansvarig för Energimyndighetens nätverk BeBo, Beställargruppen Bostäder för energieffektiva flerbostadshus. I tidningen Energi och Miljö kan du läsa hans betraktelser i en egen spalt, eftersom han har ett förtroendeuppdrag som styrelseordförande hos Energi- och Miljötekniska Föreningen. Ordförande är han även i AFF-Forum för förvaltning och service sedan 2017, men redan 2006 tog han plats i styrelsen.

”En mycket stark föreningsperson”
Upprinnelsen till den här intervjun är ett redaktionsmöte där Förvaltarforums vd, Ove Nordqvist, lyfter fram Göran Werners namn och samtidigt beskriver honom som ”en mycket stark föreningsperson”.

Men, vad kännetecknar egentligen en sådan person?

– Ja det kan man undra! säger Göran Werner och brister ut i ett varmt skratt i andra änden luren.

Kan det ha att göra med att vara en förändringspositiv person, eller att vara en pedagog?

– Nja, jag ser det snarare som att jag alltid har jobbat med utveckling. Som konsult handlar det ofta om ”utredning”. Men sen har jag har alltid haft en fot i forskningsbranschen, inom byggforskning.

Göran Werner är en av upphovsmännen till ”WSP Green Building Design” och har exempelvis bland annat tagit fram ”Miljömanualen” och ”Miljöstatus i byggnader”.

Men har du varit en ”föreningsperson” även på fritiden?

– Nej, det vill jag inte påstå, jag har velat ha tid till familjen och så, säger han eftertänksamt.

Drivkraften i det informella och fria
För Göran Werner handlar föreningsverksamhet om att kunna få uttrycka sig mer personligt, han ser det som en annan dimension, friare än de ramar ens huvudsakliga arbete innebär och lyfter fram det som en stark drivkraft för att vara med i sådana sammanhang. Mycket fångas upp i det fria och informella.

– På BeBo till exempel, ses vi fyra gånger per år, lunch till lunch. Det finns en tanke med det, för det är mellan avrapporteringar, seminarier och studiebesök som det utbyts mycket erfarenheter, på ett öppet sätt. En del blir kompisar sen, umgås, ringer varandra och rådgör och agerar bollplank, det har visat sig i våra enkäter.

Bra att fastna vid fikabordet
Han lyfter samtidigt fram nyttan med att låta det spontana och fria få utrymme, även på arbetsplatserna.

– Blir vi kvar en timme vid fikabordet på jobbet så fastnar vi ju nästan alltid där för att vi diskuterar jobb, det blir ett litet projektmöte. Värna det.

Energiomställning och digitalisering förenar
Under samtalet återkommer han till ord som samverkan och synergieffekter. Men är bygg-och fastighetsbranschen bra på detta?

– Både ja och nej. Det är en otroligt trög och konservativ bransch, uppdelad i fack och roller. Men, av flera skäl har vi sett en utveckling mot mer samverkan. De senaste fem till sju åren, har energi- och miljöfrågor blivit viktiga i stort. Och lösningarna ligger i att man ser helheten, tillsammans.

Göran Werner beskriver även energiomställningen och digitaliseringen som två stora utvecklingsblock som går i varandra.

– Digitaliseringen har växt fram, vi kan mäta, har övervakningssystem och kan analysera driften på ett nytt sätt som inte längre kostar så mycket. Det här behöver inte bara gälla en fastighet, eller hela beståndet, utan även hela stadsdelar och där behövs också samverkan.

Han ger exempel från Stockholm och Göteborg, där det finns problem med elöverföringen, på grund av brist på eleffekt ”för trångt i sladdarna”. En situation som bromsar olika projekt och där den digitala tekniken kan hjälpa aktörer att dela effekt, att dela energi och hitta lösningar genom att exempelvis lastbalansera.

”Det ska vara lönsamt att samverka”
– Det är lätt att säga ”nu ska vi samverka”. Men krasst handlar det om ekonomiska incitament, att hitta nya affärsmodeller. Det ska vara lönsamt att samverka, inte bara ha ”mjuka” fördelar.

Att koppla bort samverkan från ett visst personligt engagemang och fokusera på själva affärsmodellen gör också att läget blir mindre skört, eftersom samverkan inte sällan bygger på nyckelpersoners engagemang. Och vad händer när en sådan person byter jobb?

– Det här är ett problem, eftersom utrymmet för engagemang utanför själva uppdraget i tjänsten kan se väldigt olika ut på olika arbetsplatser. I BeBo till exempel, är det 20-talet medlemmar, och de här personerna är ju eldsjälarna. Lyfter någon till en annan tjänst tappar företaget de jobbat i tempo.

Äldre mer attraktiva
Värdet av att ”skola in” nya förmågor, och introducera efterträdare, i branschens olika samverkansgrupper och nätverk är stort. Och ålder utgör inget hinder, snarare tvärtom.

– Man märker nu att många företag väljer att satsa på medarbetare som är både 55+ och 60. De har just nätverken, men mycket erfarenheter – framförallt. För 20 till 30 år sen fanns synen att var man 50 år så hänger man inte längre med i utvecklingen. Här har det svängt kraftigt.

Modernare arbetssätt frigör tid till annat
Vi återkommer till formerna för samverkan, och hur de utmanats i och med coronapandemins utbrott. Göran Werner menar att operativ verksamhet, avrapportering, ”här och nu-verksamheten” generellt sett utan större svårighet bör kunna skötas digitalt och på distans, pandemi eller ej. Nätverksverksamheten, med kurser och möten menar han har ”funkat” under året, men tappar en dimension, ”snacket på fikat” blir inte det samma och många är ju engagerade just för att de vill träffa branschkolleger.

– Det är i mötet mellan människor det skapas synergier. Men kan vi sen främst fokusera på att jobba strategiskt, utvecklande och framåt på plats på jobbet och sköta en del annat på distans så går det ju att frigöra mer tid för att exempelvis vara engagerad i just föreningssammanhang, branschorganisationer och till exempel gå på föreläsningar och annat, resonerar han och fortsätter:

– Fast jag tror att det kommer hänga kvar, att även mötas en hel del över datorn. Det blir mer effektivt, i det operativa. Det går att bocka av ett möte på en halvtimme över skärmen istället för tre timmar inklusive restid.

Uppdämt behov att ses och samarbeta
Efter detta annorlunda pandemi-år, vad tar du själv med dig in i 2021?

– Att jag kan bli väldigt effektiv. Jag har varit på kontoret någon enstaka gång sedan i mars, umgås via datorn och genom teams med de jag jobbar ihop med i olika konstellationer.  Vi har haft ett fysiskt styrelsemöte med AFF, som var mycket bra ordnat i stor lokal och så ”coronasäkert” som det kunde, det märktes att det var extra uppskattat att just få ses.

Men hur ska vi komma igång igen sen, nu när så mycket blivit inställt och framskjutet i olika samarbeten och projekt?

– Det kan behövas stöd från myndigheter för att få igång vissa branscher som drabbats värst av corona. Men jag tror också att det inte behövs någon speciell insats i många andra delar för att få hjulen att snurra igen, för det finns ett uppdämt behov att ses och samarbeta igen, ta vara på den kraften!

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB.

Bebo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

EMTF, Energi- och Miljötekniska Föreningen är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. Deras 7 000 medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega