Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Solceller ger energi till väderprognoser

Foto: Akademiska Hus

I ett gemensamt hållbarhetsinitiativ från Akademiska Hus och Linköpings universitet får nu Campus Valla tre nya solcellsanläggningar.

Den största anläggningen finns på taket till Kärnhuset, där den förnybara energin som solen genererar ska försörja universitetets superdatahall och möjliggöra att SMHI och YR kan utföra sina väderberäkningar.

Satsningen på solceller gör Campus Valla till det campus inom Akademiska Hus bestånd med störst andel solel.

Superdatahall
De tre nya solcellsanläggningarna på Campus Valla vid Linköpings universitet installerades alldeles nyligen.

På Kärnhuset, som har den största anläggningen, finns numera 864 solpaneler som förväntas ge en årlig produktion på 230 000 kWh.

Energi som alltså ska försörja universitetets superdatahall, där bland andra SMHI och YR har verksamhet.

515 000 kWh
Utöver solcellsanläggningen på Kärnhuset har Akademiska Hus även installerat två anläggningar på A-huset och Fysikhuset.

Tillsammans med Kärnhuset samt en fjärde anläggning som finns sedan tidigare, kommer Campus Valla ha en årlig solelproduktion på hela 515 000 kWh.

Det blir därmed det campus inom Akademiska Hus bestånd med störst andel elenergi som produceras från solceller.

Halvera energibehovet
– Linköpings universitet ser mycket positivt på de satsningar med solceller som Akademiska Hus gör på Campus Valla, då de ligger helt i linje med den miljöpolicy som LiU har, att minska vår miljöpåverkan, säger Anna-Karin Unger, miljökoordinator vid Linköpings universitet.

De tre solcellsanläggningarna som nu är i full gång bidrar till både Akademiska Hus och lärosätets gemensamma strävan om ett hållbart campus.

Anläggningarna blir också ett viktigt bidrag till Akademiska Hus ambitiösa energimål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

Värmeåtervinning
– Solcellsanläggningarna på Campus Valla kommer verkligen att göra skillnad och säkra att en stor del av campusområdets energiförsörjning kommer från förnybar energi. Det är vi både stolta och glada över, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska Hus.

Campus Valla är sedan tidigare känt för sin gröna profil.

Förutom solceller har Akademiska Hus bland annat varit med och tagit fram en unik lösning för värmeåtervinning samt gjort en stor energibesparing genom att installera energieffektiv LED-belysning på och runt om campus gång- och cykelvägar och grönområdena.

Bäst i världen
De senaste åren har hållbarhetsarbetet vid Linköpings universitet fått allt mer internationell uppmärksamhet.

Fyra år i rad (år 2010, 2011, 2012 och 2013) samt år 2015 utsågs Linköpings universitet till det universitet i världen med bäst ”eco-friendly attitude” av den internationella studentbarometern.

Av de nya solcellsanläggningarna kommer två att ägas av Akademiska Hus och en av Linköpings universitet.

Om Akademiska Hus energiarbete

Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får vi till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar två miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i våra byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå våra mål är att kontinuerligt sänka energianvändningen i våra befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Genom olika samarbeten med både våra kunder och leverantörer strävar vi efter att nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.

För mer information:

Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef Akademiska Hus
Tel: 0703-23 11 08
E-post: fredrik.nyberg@akademiskahus.se

Magnus Öhrman, gruppchef energi och teknik Akademiska Hus
Tel: 0702-25 53 99
E-post: magnus.ohrman@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega