fuStor kompetensbrist 2019-2024

Minst 10 000 nya medarbetare måste rekryteras de kommande fem åren. Det visar en undersökning från FU där du kan se rekryteringsbehoven län för län.
Ökat intresse för förvaltaryrket

FU har under våren 2018 ställt enkätfrågor till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som erbjuder fastighetsubildningar till hösten. Enkäten visar att antalet ansökningar till fastighetsförvaltare och teknisk…


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär