Partnertext från Newsec

Framtidens fastigheter är uppkopplade

Det ställs allt högre krav på dagens fastigheter: ny teknik, digitala lösningar och krav på hållbarhet. De fastigheter som inte uppfyller kraven riskerar på sikt att bli ointressanta. Newsec Digital Accelerator kan hjälpa fastighetsägare att hänga med.

Många fastighetsägare saknar tiden, kompetensen och resurserna som behövs för att fatta rätt beslut, välja rätt teknisk lösning och helt enkelt hänga med i den digitala transformationen av fastighetsbranschen.

Därför erbjuder vi Newsec Digital Accelerator, som ska hjälpa fastighetsägare att hänga med i den digitala transformationen av sina fastigheter.

Christoffer Börjesson, Newsec. Foto: John Gripenholm

– Rent konkret vill vi hjälpa våra fastighetsägare att bli mer hållbara, göra effektivitetsvinster och öka värdet på sina portföljer genom att paketera ihop teknik och tjänster som en helhetslösning. Uppkopplade byggnader ger fastighetsbolagen möjligheter att skapa mer användarvänliga och flexibla miljöer för sina hyresgäster samt möta de ökande kraven från regelverk och investerare, säger Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec.

Digitaliseringen är vägen framåt
Att delta i den digitala transformationen av fastighetsbranschen blir en allt viktigare del för att nå sina affärsmål. Digitaliseringen är också ett verktyg för att möta ökade krav på hållbarhet, minskad klimatpåverkan och att samtidigt möta ökade behov av energiförsörjning.

I den digitala transformationen är fastigheter en betydelsefull del av den smarta och hållbara staden i allt från energisystem, logistik, leveranser och mobilitetstjänster.

Kunder och verksamheter vill ha smarta och hållbara fastigheter
Hyresgäster, banker, myndigheter och omvärlden i stort ställer allt högre krav på uppkopplade och hållbara fastigheter. I praktiken kan det handla om:

 • Smarta lösningar för flexibelt arbete så som mobilaccess, besökshantering och check-in samt digital bokning av arbetsytor och mötesrum – gärna i skräddarsydda appar för internt bruk, men även externa hyresgästappar.
 • Att fastigheter och ytor har förutsättningar att vara produktiva och välmående platser för arbete, handel och boende.
 • Att fastigheterna följer myndigheternas och omvärldens krav på energi- och miljöstandarder samt uppfyller samhällets klimatmål.

– För att uppfylla kraven behöver mer teknik in i fastigheten, till exempel uppkopplade system för att leverera data på ett säkert sätt. Det leder i sin tur till utmaningar som många gånger är nya för fastighetsägare, till exempel IT-säkerhetsfrågor, säger Christoffer Börjesson.

När fastigheten digitaliseras behöver man också ta i beaktande:

 • Säkerhet och skalbarhet – både gällande nätverk och informationshantering.
 • ”One-source-of-information”, en strategi för att samla data från olika system i fastigheten på en central plats för att strukturera och publicera till tjänster och applikationer.
 • I högre utsträckning förutspå och planera drift och underhåll samt automatisera många förvaltningsprocesser.
 • Information från fastigheten som ger faktabaserade insikter. Det möjliggör att fastighetsägare tillsammans med Newsec kan bli bättre beställare av inköp, åtgärder och tekniska lösningar och kan minska kostsamma system eller optimera ytor på ett kontor.

Sammantaget krävs det många olika val av teknik, applikationer och leverantörer för att adressera de enskilda utmaningarna. Fastighetsägare står inför utmaningen att skapa strategin och ramverket för alla val av tekniker, bolag och framför allt hur datautbytet mellan systemen ska ske.

Newsec Digital Accelerator – ekosystemsleverantörer för den digitala byggnaden
Vi på Newsec erbjuder ramverket för att planera, kravställa och leverera en digital fastighet. Det gör vi genom att använda kända teknologier och beprövade plattformar och slutligen sätta samman och leverera en samlad digital strategi för fastigheten där vi ser till hela det digitala ekosystemet.

För fastighetsägare samordnar vi och paketerar olika leverantörers system och tjänster till en helhetslösning och tar ansvar för driften.

Vi identifierar digital potential för att öka kundupplevelsen i fastigheten, arbeta mer datadrivet för att kostnadseffektivisera, identifiera nya intäkter och möta de höga standarder som finns på hållbarhetsområdet.

Vårt fokus för den digitala fastigheten:

 • Etablera ett säkert tekniskt nät. ”Motorvägen” för att enhetligt koppla upp system samt få insikter från de produkter och system som är uppkopplade.
 • Etablera en mätinfrastruktur för att genomföra teknisk mätning i fastigheten av energisystem (vatten, värme, kyla och el). Man kan även installera sensorer för så kallad insiktsmätning, exempelvis mätning av lokalanvändningen eller rörelsemönster.
 • Automationsinfrastruktur. Att integrera mot befintliga byggnadsautomationssystem för att få ut driftinformation samt data om prestanda och larm från fastigheten.
 • Digital tvilling. En digital kopia och datamodell av fastigheten med hjälp av ritningar och dokument för att digitalt beskriva fastigheten och få all information samlad och representerad på en plats.

Med vår infrastruktur och mätning får fastighetsägare en datadriven analys och fakta som ger insikter om vad det är som driver kostnader i fastigheten, vad det är som drar energi, vilken potential det finns för effektivisering och åtgärder samt möjligheter till effektiv batteri- och laddningsinfrastruktur.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega