Små förändringar kan spara mycket energi

– Det du enkelt kan göra själv är att välja grön el, sänka temperaturen och anpassa din elförbrukning till andra tider på dygnet”, säger Magnus Lindén på Sweco. Bild: Getty images

I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen.

Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med en grad under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år.

Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning, enligt en Novusundersökning som Sweco har genomfört.

För att genomföra övergången till ett hållbart energisystem måste vi kombinera beteende och tekniska åtgärder, skriver Sweco vars nya rapport du kan ladda ner under artikeln.

Belysningen inte viktigast
– På ett kollektivt plan har vi större påverkan än man skulle kunna tro. På europeisk nivå kan även små förändringar i beteendet få stor påverkan. Ett flertal länder är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket innebär att ju mindre energi vi använder, desto större utsläpp sparar vi, säger Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert på Sweco.

För att göra energibesparingar i hemmet tänker de flesta på att ersätta glödlampor med LED-lampor. Men det är inte med belysningen det går att göra den största insatsen hemma.

Belysning, elektriska apparater, matlagning och luftkonditionering står sammantaget endast för 20 procent av den slutliga energianvändningen.

Uppvärmning påverkar mest
I hemmet använder vi främst energi till uppvärmning, som står för ungefär två tredjedelar av vår slutliga energianvändning.

Lägger vi därtill tiden för att duscha och ta ett bad står uppvärmningen för 80 procent av den slutliga energianvändningen.

Energibesparingar kopplat till uppvärmning bör vara utgångspunkten för effektiva åtgärder i bostäder, skriver Sweco.

Så kan du bidra
I den separata Novusundersökningen anser 85 procent av svenskarna att det är viktigt att deras hushåll har en låg energianvändning. Huvudsakligen är det elräkningen som får de allra flesta att reflektera över den egna energianvändningen.

Men nästan hälften svarar att miljöpåverkan och klimatpåverkan är viktiga faktorer när det gäller den egna energianvändningen. Dock säger också nästan hälften att de inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning.

– Om fler skulle reflektera över sin energianvändning så gör det stor skillnad både för miljön och utmaningen i våra elnät. Det du enkelt kan göra själv är att välja grön el, sänka temperaturen och anpassa din elförbrukning till andra tider på dygnet. Kör disk- och tvättmaskinen på natten och välj grön el på samma sätt som du väljer ekomjölk i affären, säger Magnus Lindén.

Källa: Sweco

 

Läs mer om energiomläggningen och de åtgärder som är mest effektiva för privatpersoner i rapporten ”Energy Transition: How Can You Contribute?”

Urban Insight bygger på en serie rapporter skrivna av Swecos experter om olika aspekter av stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega