Planera fler hubbar och färre butiker

Sweco har i en ny rapport tagit fram rekommendationer för hur kommuner kan planera för att hantera den växande e-handeln.

Svensk e-handel dubbleras var femte år, och utvecklingen beräknas fortsätta. I ett uppdrag för Huddinge kommun har Sweco tagit fram rekommendationer som visar hur kommuner kan planera för att hantera e-handelsutvecklingen.

En rekommendation är att bygga särskilda hubbar för e-handel som gör distributionen till slutkonsumenten effektiv.

En av slutsatserna
Allt fler kommuner uppmärksammar e-handelns framväxt, men få vet hur den kommer att påverka stadsplaneringen.

En av slutsatserna i Swecos rapport ”E-handelns konsekvenser på Huddinge kommuns samhällsplanering” är att växande kommuner inte behöver planera för butikslokaler i samma omfattning som tidigare.

I stället kan kommuner behöva planera in nya funktioner, bland annat särskilda hubbar för e-handel. Hubbarna ligger storleksmässigt mellan dagens ombud och större handelsterminaler.

Fördelar med hubbar
– Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden, den så kallade ”last mile”, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare och rapportförfattare, Sweco.

I rapporten rekommenderar Sweco:

  • En bostadsplanering som skapar effektivare interndistribution, till exempel tillfälliga utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan och smarta dörrar.
  • Etablering av leveransskåp på skolor, äldreboenden, offentliga ytor som hållplatser och offentliga byggnader.
  • Ge plats för fler ombud på allmänna ytor, för att underlätta för konsumenter att hämta paketen där utan att behöva göra en extra bilresa.
  • Kapaciteten för avfallshantering behöver ses över, särskilt för bostäder, då en ökande e-handel ger mer emballage.

Dessa rekommendationer kan användas av kommuner exempelvis inför markanvisningar samt inför nystartade detaljplaner.

Källa: Sweco

 

 

 

 

Bli den första att kommentera "Planera fler hubbar och färre butiker"

Lämna en kommentar