Effektstyrning bra för alla

Futurum Fastigheter i Örebro hjälper energibolaget Eon att spara effekt genom att dra ned på fjärrvärmen i sina byggnader kalla vardagsmorgnar. I gengäld får man rabatt på effekttaxan.

– Det känns bra att kunna hjälpa till både för samhälle och miljö. Genom att vi drar ned temperaturen i våra fastigheter under de timmar när det går åt som mest varmvatten slipper Eon dra igång sin oljepanna. Det innebär samtidigt en ny intäktskälla för oss, säger Mikael Karlsson, digitaliseringsstrateg på Futurum Fastigheter, som är en av initiativtagarna till samarbetet.

– De kommunala bolagen i Örebro använder 40–50 procent av all energi som produceras i fjärrvärmeverket. Om vi kan bromsa bara tio procent ger det ganska stora effekter i deras nät.

Signal från energibolaget
Så här går det till. Futurum Fastigheter och andra fastighetsägare som ingår i samarbetet får en signal från energibolaget om hur mycket effektuttaget behöver bromsas.

Fastighetsbolagen bestämmer sedan själva i vilka byggnader man kan dra ned på värmen och hur länge. Futurum Fastigheter förvaltar huvudsakligen skolor, förskolor och brandstationer.

Termoseffekt
Systemet stänger av värmen vid vissa förutsättningar som utetemperatur, kalenderdag och klockslag

– Vi har tagit reda på hur tröga våra byggnader är, det vill säga hur länge de behåller en godkänd temperatur. Vi kallar det termoseffekt, säger Mikael Karlsson. Vi kopplar på värmen direkt när termoseffekten tar slut eftersom vi inte vill försämra inomhusklimatet.

0,3 graders lägre innetemperatur
Temperaturen inomhus minskar under denna period med som mest 0,2–0,3 grader, alltså som en normal temperatursvängning.

– Vi ger energibolaget bara den effekt vi kan avvara. Det som är lite unikt med detta samarbete är att vi styr neddragningen själva, på andra håll är det vanligt att energibolaget styr fastigheternas temperatur direkt. Vi har aldrig fått några klagomål på att någon frusit. Om det skulle behövas kan vi också höja värmen i förväg.

Bara fördelar
Futurum Fastigheter tjänar närmare 700 000 kronor per år på att hjälpa till att styra effekten på fjärrvärmen. Mikael Karlsson ser bara fördelar, trots att vissa kritiker tycker det är fel att bolaget ska hjälpa Eon att nå sina miljömål.

– Om vi ska klara energiförsörjningen och samtidigt minska våra utsläpp av klimatgaser måste alla hjälpas åt. Jag tror det blir vanligare med denna typ av samarbeten, säger Mikael Karlsson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Effektstyrning bra för alla"

Lämna en kommentar