Sveriges första V2G kapar effekttoppar

Öbo är först i Sverige med att installera och använda ny teknik som kopplar ihop batterier i parkerade elbilar med fastigheternas energisystem.

Nu tar Örebrobostäder (Öbo) nästa steg som bidrar till att kapa effekttoppar. Tekniken kallas ”vehicle to grid” (V2G). Husen och bilarnas batterier samverkar i en molntjänst och kan både använda och dela den energi som produceras.

– Förenklat fungerar den nya tekniken så att bilarna laddar batteriet när byggnadens elförbrukning är låg. Och ger tillbaka energi till fastigheten och elnätet när förbrukningen är högre. Detta medför att vi kan balansera belastningen i elnätet och kapa så kallade effekttoppar, säger Jonas Tannerstad, chef el & automation på Öbo.

Startade nyligen
Den 28 november testkördes den nya tekniken i skarpt läge och är nu en del i den satsning på energilagring som Öbo länge drivit och som gör husen smarta både var för sig och tillsammans.

Den nya tekniken och molntjänsten har utvecklats av innovationsföretaget Power2U i samarbete med Öbo.

V2G är ett nytt steg på en långsiktig innovationsresa där Öbo tidigt förstod att överge de inlåsta fastighetssystemen och i stället övergå till öppna industrisystem som tillåter att man via molntjänster kopplar ihop fastigheternas styrsystem.

Smarta staden
Målet med Öbos och Power2U:s partnerskap är att öka elenergibesparingarna med 50 procent och värmeenergibesparingarna med 25 procent, något som bidrar till en stor minskning av Öbos klimatpåverkan.

– Tack vare våra satsningar på innovation och automation i vårt fastighetsbestånd är vi idag med och driver utvecklingen av morgondagens, och till viss del redan dagens, smarta städer, säger Ulf Rohlén, vd på Öbo.

Han tror att det genombrott som nu skett, i och med den här nya tekniken, kommer att revolutionera hur framtidens fastigheter utformas.

Källa: Öbo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega