En av tre testar aldrig brandvarnare

Fler har brandvarnare, men färre testar om de fungerar. Det visar en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Enligt undersökningen har 97 procent av alla hem en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad.

Se länkar till undersökningen och annat informationsmaterial under artikeln.

– Vi behöver testa brandvarnaren, helst en gång i månaden. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra, larma eller släcka, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Bättre utrustning
Undersökningen genomfördes för första gången 2011. Syftet är att kartlägga allmänhetens syn på risker samt människors kunskap och inställning till det egna ansvaret kring brandskydd.

Antalet personer som uppger att de testar brandvarnaren har minskat, men det finns andra positiva resultat av undersökningen som visar att brandskyddet totalt sett har ökat.

Andelen som har tillgång till en handbrandsläckare är idag 72 procent, en ökning med 12 procent. Därtill har tillgången till brandfilt nästan dubblerats, från 31 procent 2011, till 57 procent 2018.

Bostadsbolag får beröm
– Det är en väldigt positiv utveckling vi ser och vi vet också att många klarar att agera. Varje år startar cirka 24 000 bostadsbränder och räddningstjänsten behöver rycka ut till 6 000. Med tillgång till brandskyddsutrustning hemma så har man möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede, säger Anders Lundberg.

Orsaken till att fler har släckutrustning tror MSB hänger samman med att bostads- och försäkringsbolag satsat på det för sina kunder. Ytterligare förklaringar kan vara att räddningstjänsten kommunicerat framgångsrikt, till exempel genom att besöka privatpersoner hemma för att prata om brandskydd.

Källa: MSB

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega