Stena och E.ON effektstyr i Malmö

Med den gemensamma ambitionen att minska Malmös klimatavtryck inleder E.ON och Stena Fastigheter ett långsiktigt samarbete för att koppla upp Stenas fastigheter till E.ON:s system för Digital Fjärrvärme.

Genom tjänsten Effektstyrning tas fastigheternas lagrade energi till vara och därmed minskar klimatavtrycket.

Vid hög belastning i fjärrvärmenätet, till exempel på morgonen då värmebehovet är stort och många tar sig en dusch, kan värmeuttaget minskas i enskilda fastigheter under ett fåtal timmar.

Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en stor termos och genom att ta till vara på fastighetens lagrade värme undviks toppar i fjärrvärmeproduktionen. Resultatet: Utsläppen sänks utan att kundernas komfort påverkas.

Bli den första att kommentera "Stena och E.ON effektstyr i Malmö"

Lämna en kommentar