När energibolaget styr värmen är alla vinnare

Ronnebyhus låter det lokala energibolaget styra värmen genom effektstyrning i vissa av sina fastigheter. Båda parter plus miljön tjänar på samarbetet.

Ronnebys allmännyttiga bostadsbolag installerade härom året nya fjärrvärmeundercentraler i samtliga sina fastigheter i bostadsområdet Fruktgårdarna i Kallinge.

Mitt i vintern
Tvärt emot vad man brukar gjordes installationerna mitt i vintern.

– Installationerna behövde vara klara innan gårdsmiljön skulle rustas upp till våren. Dessutom ville jag utnyttja de nya undercentralernas effektivitet så snart som möjligt, säger Kristian Olsér, fastighetschef på Ronnebyhus, som talade vid Sabos seminarium Energikicken.

Värmen sjönk bara en grad
Sagt och gjort. Alla hyresgäster informerades och en kall vinterdag stängdes värmen av när de nya undercentralerna installerades. Trots att värmen var avstängd i åtta timmar sjönk inomhustemperaturen i lägenheterna med bara en grad.

– Då insåg jag att vi har en inbyggd tröghet i våra fastigheter som är värd nåt för vårt fjärrvärmebolag, säger Kristian Olsér.

Effektstyr alla/vissa fastigheter
I dag har kommunens fjärrvärmebolag därför fått rätt att effektstyra alla bolagets fastigheter vinterdagar när det går åt mycket energi.

– Det har inneburit att fjärrvärmebolaget slipper starta sina oljedrivna reservkraftaggregat vilket innebär en stor vinst för miljön, säger Kristian Olsér. Dessutom har de kunnat ansluta nya kunder till fjärrvärmenätet.

Sparad energi och kostnader
Men samarbetet har också inneburit sparad energi och minskade kostnader för båda parter.

Tack vare Ronnebyhus undercentraler har temperaturen på returvattnet kunnat halveras vilket innebär minskade kostnader för fjärrvärmebolaget. Den vinst som uppstår av att fjärrvärmebolaget effektstyr fastigheterna delas lika.

25 procent mindre köpt fjärrvärme
Dessutom har de nya undercentralerna inneburit flera direkta vinster för Ronnebyhus.

– De har gjort att vi kunnat minska vår mängd köpt fjärrvärme med 25 procent jämfört med tidigare tack vare att vi kan styra varje byggnad mer exakt. Dessutom får vi jämnare varmvattentemperatur i fastigheterna och blir mindre sårbara vid avbrott, säger Kristian Olsér.

Värt ett försök
Han rekommenderar andra fastighetsägare att ta en diskussion om effektstyrning med sina fjärrvärmeleverantörer.

– Det är inte säkert att man kommer så långt som vi har gjort men det är hur som helst värt ett försök. Men börja gärna med att primäransluta varje byggnad, det gör att du kan driftoptimera husen på mycket bättre sätt.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Kontakt: Kristian Olsér, fastighetschef, tel:0457-617 076, e-post: kristian.olser@ronnebyhus.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega