Tf vd på Bergs Hyreshus

Sven-Erik Freskgård är ny tillförordnad vd på det kommunala fastighetsbolaget Bergs Hyreshus. Han har tidigare varit fastighetschef i bolaget.

– Efter ett år som pensionär är jag åter i sadeln. Jag har en lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och började min bana i Bergs kommun för snart 39 år sedan. Det här är ett roligt jobb, med kunniga kollegor som jobbar hårt i en slimmad organisation, säger Sven-Erik Freskgård.

– Vi har en viktig funktion i Bergs kommun med uppgifter som är av varierande slag. Vår primära uppgift är att tillgodose behovet av bostäder och lokaler i kommunen.

Verksamheten i Bergs Hyreshus kommer att införlivas i Bergs kommuns nybildade Fastighet och IT-nämnd, vid årsskiftet 2019–2020. All personal kommer att erbjudas tjänst i den nya organisationen. Sven-Erik Freskgård har uppdraget som tf vd tills chef för Fastighet och IT-nämnd rekryterats.

Bli den första att kommentera "Tf vd på Bergs Hyreshus"

Lämna en kommentar