Snart kan du söka laddningsstöd igen

Snart går det att få stöd igen för att installera laddstationer för elbilar. Ansökningsförfarandet har dessutom blivit enklare och smidigare för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och företag.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet, där den sökande behövde redovisa klimatnyttan med investeringen. Nu blir ansökningsförfarandet mer likt Ladda hemma-stödet för privatpersoner, där färre frågor behöver besvaras och man snabbare får besked om ansökan godkänts eller inte.

Den nya förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon vänder sig mer direkt till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra företag som installerar laddningsplatser vid sina bostäder och arbetsplatser.

Gäller från i somras
Bidraget gäller installation av laddningspunkter som påbörjats tidigast 2019-07-15.

Bidraget ges som ett engångsbelopp efter slutredovisning av kostnader med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

– Efter ansökan skickas ett automatiserat beslut om bidrag till den som sökt, förutsatt att förutsättningarna för att få bidrag är uppfyllda. Tre månader efter det datum då åtgärden senast ska ha slutförts ska skriftliga underlag som styrker kostnaden ha kommit in till Naturvårdsverket. Det är till exempel fakturor med tillhörande kvitton eller annat betalningsbevis. Först då kan pengarna betalas ut, säger Gustav Kjellander, handläggare på Naturvårdsverket..

Ansökningsverktyget inte färdigt
Beslutet om beviljat bidrag gäller som längst ett år. Det betyder att inom ett år måste kostnaderna ha styrkts.

– Vi väntar dock fortfarande på att få IT-verktyget på plats så att vi så snart som möjligt kan öppna upp för elektroniska ansökningar, säger Gustav Kjellander. Förhoppningsvis under september-oktober.

Dessutom går det återigen att söka Ladda hemma-stödet för privatpersoner samt via Klimatklivet stöd till publika laddningsstationer.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Snart kan du söka laddningsstöd igen"

Lämna en kommentar