Hur löser vi kompetenskrisen?

Fasticon Kompetens arrangerade en workshop för att hitta svaren. Jonas Gustavsson, koncernchef på Fasticon Kompetens Holding, summerar dagen.

Ett 50-tal deltagare hade slutit upp hos bolaget i Stockholm den 8 februari för att hitta nya lösningar på branschens stora utmaning, kompetensbristen.

Bland deltagarna fanns HR-folk från bolagen, utbildningsaktörer och representanter från Arbetsförmedlingen, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastighetsägarna och Fastigo.

Varför tar Fasticon Kompetens det här initiativet?
– Vi ville bryta oss loss från de stora eventen med expertpanel, 150 personer och ingen dialog. Där pratar man om problemen, men inte om lösningarna. Därför bjöd vi in till ett kreativt möte.

Vad var det viktigaste ni kom fram till?
– För mig var det intressant att se att det finns så mycket engagemang och idéer. De som var här har ett stort intresse för att hjälpa till och ett behov av att samverka.

– Två saker har förändrats. Dels har vi 4 000 nyanlända som har erfarenhet av att jobba inom fastighetsförvaltning. Det är en enorm möjlighet för vår bransch. Här måste bostadsbolag, Arbetsförmedlingen och kommuner samverka lokalt och skapa mötesplatser. Dels har vi digitaliseringen som påverkar branding. Vi måste stärka våra varumärken och branschen via sociala medier. Det är där framtidens kompetens finns och det är där vi måste finnas.

Var det något som överraskade dig?
– Det var talande när Anders Carlsson på Newton berättade att de får ut tio av tio av sina elever på praktik och jobb. Det visar att det går att samverka och nå resultat, men att det kräver att man lägger ner mycket arbete. Däremot blev jag kall när jag hörde att branschen inte tar emot praktikanter från andra yrkesutbildningar. Det finns ett stort rekryteringsbehov, men bolagen verkar inte ha insett det.

– Vi ville testa den här idén med en workshop och jag blev glatt överraskad över att det kom så många och att det blev så bra.  Vi vill tacka våra partners FU, Fastigo och Fastighetsägarna vars chefekonom Tomas Ernhagen var moderator.

Hur går ni vidare?
– Det skulle behövas en serie med workshops. Jag vet inte vem som ska stå som arrangör. Det kan vara Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastighetsägarna, Fastigo eller branschen. Men det är viktigt att alla står bakom och engagerar sig.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega