Hållbarhet viktigt när man väljer bostad

En färsk undersökning som SKB har låtit genomföra visar att 93 procent av de tillfrågade tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad.

Hela 42 procent menar till och med att hållbarhetsaspekten är mycket viktig och kvinnor tycker det är viktigare än män, skriver SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening).

– Att så många tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av boende ser vi på SKB som mycket positivt. Det visar att hållbarhet har blivit en viktig konkurrensfördel för oss bostadsaktörer, samtidigt som ett stort ansvar vilar på oss eftersom bostäder står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, säger hållbarhetschef Pernilla Enkler.

Förvirring kring begreppet
Undersökningen, som har genomförts av Origo Group med drygt 1 000 svarande, visar också att de flesta kopplar begreppet hållbarhet till miljön och klimatet.

– Hållbarhet är ett brett område där det fortfarande råder en del förvirring. Att de flesta kopplar det till miljön och klimatet är inte så konstigt med tanke på den intensiva klimatdebatten. Men vi bostadsaktörer kan göra mycket även kring den sociala och ekonomiska hållbarheten, säger Pernilla Enkler.

Ett grönt ansvar
Som evighetsförvaltare finns det hållbara perspektivet naturligt förankrat hos SKB och hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process. Under förra året togs en ny hållbarhetsstrategi fram och en kartläggning av föreningens klimatavtryck. Läs mer om strategin i länken under artikeln.

– Vi har identifierat klimatförändringar och dess konsekvenser som ett av våra största risk- och påverkansområden. Därför har vi också skrivit på Sveriges Allmännyttas (tidigare Sabo) klimatinitiativ, vilket innebär att vår förening ska var fossilfri och ha 30 procent lägre energianvändning år 2030. Vi gör många olika insatser inom energiområdet, alltifrån isolering och värmeåtervinning till byte av belysning och solcellsinstallationer, säger Pernilla Enkler.

Källa: SKB

 

 

 

Bli den första att kommentera "Hållbarhet viktigt när man väljer bostad"

Lämna en kommentar