Krafttag mot otryggheten

Svenska Hus köpte 2018 ett problemdrabbat bostadsområde i Åstorp. Förvaltaren Michaela Lorich berättar hur bolaget jobbar för att vända utvecklingen.

I juni förra året blev Svenska Hus ägare till 371 lägenheter på Ormastorps- och Idrottsgatan i Åstorp två mil nordost om Helsingborg. Området som kallas Haga har länge haft problem med narkotika- och vapenhandel, samtidigt som den upplevda otryggheten har varit stor.

Nu har Svenska Hus startat ett ambitiöst arbete med målsättningen att skapa ett av Åstorps tryggaste bostadsområden. Och bolaget har redan börjat se resultat.

– Det är en lite kaxig attityd, men vi siktar högt, säger Michaela Lorich, fastighetsförvaltare på Svenska Hus, som har erfarenhet av liknande arbete från Lindängen i Malmö.

Öppet och ljust
Bland de första åtgärderna som Svenska Hus har genomfört ingick att röja träd och buskar och anlägga gräsmattor mellan husen. Bolaget har också satsat på att förbättra belysningen.

– Vi har bytt all belysning utomhus och inomhus i trapphusen till LED. Vi har satt innebelysning på 10 procent och sen tänds den vid rörelse. Att det alltid finns ett grundljus är en trygghetsåtgärd, så att man aldrig ska behöva stå och vänta när det är helt mörkt.

Helt och rent
Michaela Lorich berättar också att bolaget städar upp och gör fint både ute och inne.

– Vi gör en nollställning där vi går in och storstädar allting. Vi kommer bland annat att skura alla trapporna under sommaren. Vi gör även i ordning ute med ogräsrensning och sådant, så att allting är i bra skick. Sen gör vi kontroller så att det inte försämras.

Säker parkering
På parkeringsplatsen har det tidigare varit problem med kriminalitet och skrotbilar. Nu har den fått nya asfaltytor, bevakning och betalparkering.

– Tidigare har där stått en del skrotbilar och bilar som har använts för droghandel. De tar vi bort mycket lättare och snabbare nu när vi har bevakning. På en gratisparkering är det väldigt lätt för vem som helst att ställa en bil och låta den stå där. Då kan man använda den till vad som helst. Är det dessutom en skrotbil bidrar det också till att öka otryggheten.

Skalskydd och digital info
I sommar byter Svenska Hus alla entrépartier i husen. De 55 entréerna har aluminiumpartier i dåligt skick som ska bytas mot ek. Nästa steg är att installera ett skalskydd, men det kräver att minst 51 procent av hyresgästerna ger sitt godkännande.

– Då ingår trådlösa porttelefoner, digitala trapphustavlor i alla entréer och tagglösning på soprum och tvättstugor, så att du kan boka din tvättstuga från trapphustavlan eller från en app. Du kan också få riktad information om du lägger på din tagg på trapphustavlan. Då kan du till exempel se vad som händer med din felanmälan.

Skapa umgängesytor
Michaela Lorich berättar att Svenska Hus planerar en rad andra åtgärder, bland annat ett utegym, en grillplats och en ny lekplats.

– Vi ser över möjligheterna till en ny lekplats på området och i nästa skede så ska vi försöka skapa umgängesytor med exempelvis utegym och grillplats.

Sommarjobb och praktik
Svenska Hus har påbörjat diskussioner med Åstorps kommun om ett samarbete för att kunna erbjuda bosociala lägenheter, boendefester och andra evenemang. Här diskuteras också hur bolaget ska kunna erbjuda sommarjobb och praktikplatser för de unga i området.

– Det är ett segregerat område och vi vill främja integrationen där. Vi vet att om man kan hjälpa ungdomar att få en väg in på arbetsmarknaden, en referens eller lite arbetsvana, så är det ett sätt att hjälpa dem att inte hamna på fel bana.

Avvaktar med kameror
Bolaget har möten med jämna mellanrum med polis, räddningstjänst och kommunen för att stämma av nuläget och hur de kan gå vidare för att vända området.

– Kamerabevakning är inte något vi planerar i nuläget. Vi vill göra en åtgärd i taget för att först se effekten av varje åtgärd.

Larm på dörrar
Michaela Lorich har jobbat med kamerabevakning tidigare och tycker det fungerar bra, men hon påpekar att det är en större process som innebär tillstånd och risk för skadegörelse.

– Därför vill först utvärdera skalskyddet, så att vi ser exakt var problemen finns. Det kan till exempel vara problem med att dörrar ställs upp för att släppa in obehöriga. Vi kommer att sätta upp larm, så om en dörr som står öppen kommer systemet att larma. Då ser vi precis var vi har de här problemen och kan sätta in mer riktad kamerabevakning.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Genomförda åtgärder

 • Röjt träd och buskar och anlagt gräsmattor mellan husen.
 • Bytt till bättre LED-belysning både ute och inne där den är rörelsestyrd.
 • Storstädat trapphus och snyggat upp utemiljön.
 • P-platsen har nyasfalterats, fått betalparkering och bevakning.
 • Regelbundna och täta möten med polis, räddningstjänst och kommun.

Planerade åtgärder

 • Lekplats.
 • Grillplats.
 • Utegym kommer eventuellt i nästa skede.
 • Byte av skalskydd med taggar till dörrarna.
 • Ek- i stället för slitna aluminiumpartier i entrédörrar.
 • Digitala trapphustavlor.
 • Digital tvätthusbokning där hyresgäster kan få riktad information.
 • Sommarjobb och praktikplatser för lokala ungdomar.
 • Bosociala lägenheter.
 • Evenemang och boendefester.

Bli den första att kommentera "Krafttag mot otryggheten"

Lämna en kommentar