Sex av tio vattenskador orsakas av läckande ledningar

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner som är tio år eller yngre står för närmare 20 procent av alla vattenskador i kök. Det visar statistik från Vattenskadeundersökningen som omfattar försäkringsbolagens vattenskador under 2018.

Vattenskadeundersökningen ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt vvs-och tätskiktsbranscherna ingår. Rapporten bygger på nästan alla försäkringsbolags skaderapporter under 2018. Statistik finns årligen från 2008 vilket ger en god överblick över vattenskador i Sveriges fastighetsbestånd.

– Under 2018 har vi fått tillgång till ännu fler skaderapporter och mer fakta från försäkringsbolagen, vilket ger en bättre överblick, säger Dan Josefsson, specialist byggskador hos Folksam och representant i Vattenskadecentrum.

Läckage från ledningssystem
Så många som 62 procent av alla vattenskador orsakas av läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp, medan 22 procent av vattenskadorna orsakas av installerad utrustning som disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys.

Övriga skador
Övriga vattenskador, 16 procent, orsakas av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.

– För att undvika vattenskador bör man alltid anlita en vvs-installatör som är auktoriserad enligt Säker Vatten och därmed följer branschreglerna och skriver ut intyg på installationen, säger Stefan Rex, vd för Säker Vatten.

Kostnad: 10 miljarder kronor
Totalt kostade vattenskadorna försäkringsbolagen och fastighetsägarna uppskattningsvis närmare 10 miljarder kronor under 2018.

Källa: Säker Vatten

Vanligaste orsakerna till vattenläckor i kök
1.Rör 29 %
2.Diskmaskin 19 %
3.Koppling 18 %

Vanligaste orsakerna till vattenläckor i bad/dusch
1.Läckage genom tätskikt i golv 22 %
2.Rör 21 %
3.Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 15 %

Ladda ned och läs hela Vattenskadeundersökningen här

Bli den första att kommentera "Sex av tio vattenskador orsakas av läckande ledningar"

Lämna en kommentar