Så minskar du risken för översvämningar

Det finns en rad enkla knep och åtgärder för att minska riskerna för översvämningar i dina fastigheter.

Källaröversvämningar är ett ökande problem. Du kan som fastighetsförvaltare se till att minska riskerna och skadorna. Jonas Backö från Sweco delar med sig av sina bästa tips.

Klimatförändringarna gör det allt vanligare med skyfall som orsakar översvämningar.

Försäkringsbolagens kostnader för översvämningsskador har ökat radikalt sedan 2014. Svensk Vatten har därför tagit fram en rapport om vad fastighetsägare kan och bör göra för att förebygga översvämningsskador. Jonas Backö från Sweco Environment är en av rapportförfattarna.

Ditt ansvar
– Som fastighetsägare är du ansvarig för förvaltningen av ditt eget ledningsnät för vatten och avlopp fram till den kommunala anslutningspunkten. Det har många dålig kunskap om, säger Jonas Backö. Genom att se till att rätt vatten avleds till rätt ledning och att det inte kommer in dagvatten eller dräneringsvatten i spillvattenledningsnätet är mycket vunnet.

Rätt marklutning viktigt
Det är också viktigt att man har rätt marklutning och ser till att ytvatten från gårdsplaner eller gräsytor utanför byggnaderna inte avleder vatten in mot huskroppen.

Men servisledningarnas status och kondition måste också kontrolleras någon gång då och då. Jonas Backö rekommenderar att det åtminstone görs i samband med att man genomför ett stambyte eller en stamrenovering.

– Ofta stoppar man kontrollen vid källarväggen. Men när du ändå gör ett byte eller en renovering innebär det liten merkostnad att även filma den sista biten av ledningen.

Jonas Backö, Sweco.

Gör en riskbedömning
Hur mycket man vill skydda sig i övrigt beror förstås på hur stor man bedömer risken för en översvämning.

En hyfsat enkel lösning är att sätta in en automatisk backventil på ledningsnätet som hindrar att översvämningsvatten kan tränga in i fastigheten.

– Men då måste du vara hundraprocentigt säker på att ditt ledningsnät är i gott skick annars riskerar du att med tillförsel av dagvatten eller dräneringsvatten till spillvattennätet innan backventilen att ”dränka” dig själv.

En nackdel med backventiler är att de kan slamma igen och då inte tätar som de ska. Därför är det viktigt att du kontrollerar och motionerar dem med jämna mellanrum, säger Jonas Backö.

Mekaniska avstängningsventiler
Ett annat alternativ kan vara att installera mekaniska avstängningsventiler i golvbrunnar i källare.

– Men då krävs att någon är där och stänger dem vid rätt tillfälle. Och översvämningen sker ju tyvärr inte alltid under ordinarie arbetstid.

Källartrappor ned till cykelrum och tvättstugor med en dräneringsbrunn eller spygatt längst ned är andra riskfaktorer. Särskilt om de är kopplade till fastighetens spillvattenledningar.

– Att sätta upp ett skärmtak över källartrapporna är en enkel och billig åtgärd för att hindra att allt regnvatten hamnar där.

Lyft upp tvättmaskinerna
Jonas Backö rekommenderar också att man som fastighetsägare med gemensamma tvättstugor skyddar sina maskiner genom att lyfta upp dem någon eller ett par decimeter från golvet eftersom översvämningarna oftast inte når så högt.

– I äldre fastigheter står vitvarorna ofta på en upphöjd betongsockel. Då klarar sig vitvarorna utan skador även om det tränger in lite vatten. Det sparar man både mycket pengar och besvär på om olyckan ändå är framme.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Här är tipsen som skyddar dig

  • Se över att ditt interna ledningsnät är komplett och fungerar som det ska.
  • Kontrollera marklutningar att de avleder vatten från huskroppar.
  • Installera automatiska backventiler eller mekaniska avstängningsventiler som stoppar översvämningsvatten att tränga in.
  • Sätt skärmtak över källartrappor med golvbrunn
  • Se till att brunnar på innegårdar inte är igensatta med löv eller annat
  • Installera en dräneringspump och backventil som leder vattnet till närmaste dagvattenledning om du har stort tillflöde av dräneringsvatten mot källarhusgrund.
  • Lyft upp vitvaror i gemensamma tvättstugor en eller ett par decimeter från golvet.

Läs mer:
Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador, SVU-rapport 2016-11.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega