Så minskar du vattenskador inomhus

Fastighetsägarna har listat sina bästa tips om hur du förebygger vattenskador och vad du gör om skadan ändå uppstår.

Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i bostäder, vilket gör det till den vanligaste skadan i bostäder, skriver Fastighetsägarna som har fått informationen från Vattenskadecentrums senaste sammanställning.

Kök och badrum står för två av tre av alla rapporterade vattenskador. Bara 7 procent av skadorna uppstår i tvättstugor, medan en fjärdedel av skadorna uppstår i andra rum, till exempel sovrum, vardagsrum och hallar där det oftast beror på rör som går sönder och läckande kopplingar.

– Läckande rör eller kopplingar är vanligaste och näst vanligaste orsaken till invändiga vattenskador. Det är därför viktigt att regelbundet undersöka avloppsrör och vattenledning för att tidigt kunna upptäcka svagheter. Strukturerat underhållsplaneringsarbete är viktigt för att undvika vattenskador, säger Mikael Johansson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Svaga punkter i badrum
I badrum härleds vattenskador oftast till golvbrunnar och golv. Läckage via golvbrunnar och genom tätskikt i golvet utgör en tredjedel av alla vattenskador i badrum.

– Gamla golvbrunnar och slitna tätskikt är helt klart de svagaste punkterna i badrum. Livslängden för dessa är begränsad och regelbundna kontroller av badrummen är därför avgörande för att minska risken för vattenskador, säger Mikael Johansson.

Han tillägger att det inte heller är ovanligt med rörskador i badrum som står för var femte vattenskada. Även här är regelbundna kontroller viktiga för att minska risken för att läckage och vattenskador uppstår.

Vanligaste skadorna i kök
I köken kommer de vanligaste vattenskadorna från diskmaskiner och läckande rör. Särskilt vanligt är det med diskmaskiner som läcker, men fuktskador uppstår ofta även från kylskåp och frys.

Mikael Johansson tipsar om droppskydd som en enkel åtgärd för att upptäcka vattenskador tidigt och därmed förebygga förvärrade skador.

– Läckage från diskmaskiner, kylskåp och frysar är ofta svåra att upptäcka. När man väl upptäcker dem kan de ha pågått länge och kräva omfattande åtgärder. Ett enkelt sätt att upptäcka vattenskador tidigare är att lägga ut droppskydd under diskmaskiner, kyl och frys, då rinner vattnet ut och är lättare att upptäcka. Du kan då ofta begränsa skadan, säger Mikael Johansson.

Agera snabbt och rätt
När vattenskador väl uppkommer är det viktigt att dessa hanteras skyndsamt och på rätt sätt.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag och utred skadans omfattning och orsak. Säkerställ att utförare av åtgärder kopplat till våtrum och vatteninstallationer följer branschreglerna.

Under artikeln finner du Fastighetsägarnas bästa tips för att minska vattenskador inomhus och ett par länkar till källor med praktisk information.

Källa: Fastighetsägarna

Så minskar du risken för vattenskador inomhus

  • Se till att avloppet rensas regelbundet för att minska risken för stopp och läckage.
  • Lägg in droppskydd under diskmaskiner, kylskåp och frysar, så upptäcker du eventuella läckage tidigt och kan ofta begränsa skadorna.
  • Genomför regelbundna inspektioner av golvbrunnar, avlopps- och vattenledning för att upptäcka svagheter tidigt.
  • Arbeta strukturerat med en underhållsplan för att se till att tätskikt, golvbrunnar och vattenledning åtgärdas i tid.
  • Installera vattenlarm som varnar vid läckage och stänger av vattentillförsel.

Mer information:

Säker Vatteninstallation

Säkra våtrum

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BVV)

Läs mer på fastighetsägarnas hemsida

 

 

Bli den första att kommentera "Så minskar du vattenskador inomhus"

Lämna en kommentar