”Många saknar tydligt beställaransvar”

Sophia_Heurlin_presentation

Sophia Heurlin, affärschef uthyrning på Colliers International och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Ett tydligare beställaransvar krävs när förvaltare på konsultbasis beställer entreprenader. Det anser Sophia Heurlin, affärschef uthyrning på Colliers International och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.

vinjett_fyra_snabba_med

 

 

Sophia Heurlin är den andra av våra redaktionsrådsmedlemmar som ger sin syn på varför förvaltning är viktigt och hur den kan bli bättre. De närmaste veckorna får du möta alla våra experter som ger sina förslag om framtidens förvaltning.

Vad är roligast med att arbeta med fastighetsförvaltning?
– Man behöver vara ute i fastigheterna mer än i andra roller och på lång sikt jobba med att förbättra helheten.

Vad kan göras bättre och hur?
– Tydligare ansvar när det kommer till beställaransvar. När förvaltare på konsultbasis beställer entreprenader; vem har då ansvar ytterst om någon arbetsolycka händer. Det är fastighetsägaren i första ledet men vad händer i andra led, med mera, vad för ansvar för förvaltaren/ombudet. Det är nog frågor som många förvaltningsorganisationer inte klarlagt och tagit hänsyn till.

Hur ser du på fastighetsförvaltarens roll och uppdrag i framtiden?
– Den kommer att finnas kvar. Tyvärr ibland en roll som tas bort i organisationer men det tror jag är fel då fastighetsägare inte är oberoende eller kompetent och driftpersonal inte tänker på helheten.

Vilka trender ser du inom fastighetsförvaltningen?
– Många fastighetsägare väljer att köra förvaltning inhouse, om det inte är utländska ägare som kanske äger lite färre fastigheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega