Rökförbud på lekplatser och i entréer

Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på offentliga lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Läs hur förvaltningen berörs.

Det är följden av de nya regler om utökat rökförbud som gäller från halvårsskiftet.

Fastighetsägarna reder ut hur du som hyresvärd eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening berörs och vad du behöver göra.

Vilka lekplatser berörs?
Fastighetsägarna börjar med att reda ut vilka lekplatser som berörs.

Förbudet berör offentliga lekplatser som allmänheten har tillträde till och som normalt sett kommuner är ansvariga för. Men lekplatser hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar dit andra än bara de boende har tillträde berörs också av de nya reglerna.

Vad måste göras?
Fastighetsägarna har listat vad den som har en berörd lekplats måste göra:

  • Tydligt informera om rökförbudet på lekplatsen genom att sätta upp skyltar.
  • Informera boende om att det är rökförbud på lekplatser.
  • Om någon röker på lekplatsen informera om att det råder rökförbud på lekplatsen.

Vilka entréer berörs?
Förbudet gäller även för entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel röra sig om en entré till en restaurang eller en butik med ingång från gatan.

Om det finns en direkt anslutning till gatan till entrén är det den som har verksamhet i lokalen som är ansvarig för rökförbudet. Det betyder att till exempel en affärsinnehavare med egen entré är ansvarig för att informera om förbudet.

Samma sak gäller för restaurangägare som har en uteservering där rökförbudet också gäller.

Gäller även gemensam entré
Om en byggnad har lokaler som allmänheten har tillträde till men där ingen lokal har ingång direkt från gatan, exempelvis ett köpcentrum eller ett hus med affärslokaler med gemensam entré, omfattas även de ingångarna av de nya reglerna om rökförbud.

Här är det fastighetsägaren som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet.

Vad behöver göras?
Hyresvärd eller styrelseledamot i bostadsrättsförening som har en fastighet med berörda lokaler bör i god tid informera hyresgästerna om de nya reglerna och vad de innebär för skyldigheter för hyresgästen.

Fastighetsägarna rekommenderar en dialog med hyresgästen för att skapa tydlighet kring vem som har ansvar och hur man tillsammans kan bidra till att rökförbudet efterlevs.

En fastighetsägare som är direkt ansvarig för en entré i till exempel en byggnad med gemensam ingång för många affärslokaler måste informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar och ta fram rutiner för att se till att förbudet efterlevs.

Källa: Fastighetsägarna

Bli den första att kommentera "Rökförbud på lekplatser och i entréer"

Lämna en kommentar