När får vi obligatorisk auktorisation?

Alla företag borde ha intresse av att kunna garantera sina kunder att man har kompetent personal. Det anser Philip Österlund, vd för Aff och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd. Han efterlyser obligatorisk auktorisation för fastighetsförvaltare.

vinjett_fyra_snabba_med

Philip Österlund, vd Aff.

Philip Österlund, vd Aff.

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
 Vi lever, andas, bor, arbetar och tillbringar den absolut största delen av våra liv i fastigheter. Därför är det särskilt viktigt att se till välmående, långsiktighet och utveckling. Det är också under brukstiden vi kan spara energi och påverka kvalitet och trivsel som allra mest ? inte i byggskedet.

Vad är roligast med att arbeta med fastighetsförvaltning?
Fastighetsförvaltning handlar inte bara om att byggnaden ska brukas så länge som möjligt utan om att upprätthålla, utveckla och förändra efter hur marknad och efterfrågan ser ut. Fastigheter som för 75 år sedan byggdes för boenden kanske i dag ligger i ett område som utvecklats till handelsplats och därför måste anpassas för att behålla sitt värde och sin funktion. Förändring sker hela tiden. Då gäller det att relationen och kommunikationen fungerar så att förändringar görs så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Vad kan göras bättre och hur?
?
Bolagen som utför fastighetsanknutna och förvaltningstjänster blir allt fler. Jag tror på att ta handla upp externa leverantörer för att utföra sina specialiteter i vissa lägen, eftersom man inte kan vara bäst på allt. Då är det viktigt med tydliga spelregler och beskrivningar av vad som är kravställt, vad som förväntas, hur det görs och när det ska göras. Vi på Aff Forum för förvaltning och service har en unik struktur för att beskriva just dessa tjänste- och förvaltningsentreprenader. Målet är att eliminera antalet tvister och få ett standardiserat språk som hela branschen förstår. Det gynnar alla!

Branschen då, idag och imorgon?
 Trenden för fastighetsförvaltningen handlar mer och mer om service och att tillsammans med hyresgästerna skapa bästa förutsättningar för deras verksamhet. Det är då vi skapar en så kallad ”win-win situation”. Delad framgång är dubbel framgång.

? Vi  befinner oss i ett stort generationsskifte och det är viktigt att den stora kompetens vi har i branschen förs vidare och kompletteras med nytänkande i dagens snabba utvecklingstakt. De kommande tio åren behöver det rekryteras över 11 000 personer till branschen. Hur får man fram alla dessa personer och hur säkerställer man deras kompetens?

?I dag kan du kalla dig fastighetsförvaltare utan att genomgå någon typ av validering av vad du kan. Med tanke på de miljarder kronor förvaltare ansvarar borde det vara en självklarhet att kompetens och kunskap granskas. Aff står bakom en branschauktorisation vars uppgift är att säkerställa att det finns en enhetlig och branschanpassad kompetensnivå på yrkesverksamma fastighetsförvaltare. Det bör ligga i varje företags intresse att vilja erbjuda sina kunder någon typ av garanti på kompetent personal.

Detsamma gäller för individen själv, att kunna grunda sin kompetens genom ett auktorisationsbevis och påvisa att, det här kan jag! Jag menar: när du renoverar ditt badrum, köper en bostad, opererar dig eller använder dig av någon annan typ av tjänst ? visst vill du att den personen är godkänd att utföra detta arbete yrkesmässigt? Det vill åtminstone jag! Så min fråga är: när får vi en obligatorisk auktorisation för fastighetsförvaltare?

Philip Österlund, Aff, är en av många experter i Förvaltarforums redaktionsråd. De närmaste veckorna ger alla våra experter sin syn på dagens och framtidens fastighetsförvaltning och förvaltare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega