”Jag vill att alla får med sig nåt nytt”

– Min förhoppning är att alla deltagare ska bli berörda och känna att de får med sig mycket matnyttigt hem, säger Lotta Strömgren-Jönsson som är moderator vid seminariet Framtidens Förvaltare.

Lotta Strömgren Jönsson har själv mer än 30 års erfarenhet av bygg-och fastighetsbranschen.

Hon har jobbat med allt från byggproduktion, fastighetsutveckling och institutionell fastighetskapitalförvaltning till teknisk förvaltning och förvaltningskoordination.

Sedan sju år driver hon egen verksamhet i bolaget Ycap där hon huvudsakligen arbetar med fastighetsutveckling, genomförandestrategier och transaktioner avseende fastigheter i komplexa strukturer.

Bland kunderna finns bland andra Midroc  Properties, Stena Fastigheter och Ica Fastigheter.

Ordförande i Centrum för fastighetsföretagande
Hon är också ordförande i organisationen Centrum för fastighetsföretagande, ett samarbete mellan näringsliv och akademi i Öresundsregionen.

Hennes mål som moderator är att deltagarna ska känna sig berörda av föredrag och paneldiskussioner och även våga delta i diskussionerna och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Bara hands on-frågor
– På Framtidens Förvaltare behandlar vi främst hands on-frågor som de flesta känner igen sig i. Förhoppningarna är att man som besökare både får ett antal idéer om hur man kan förbättra sin verksamhet, men också kvitton på att en del av det man redan gör är bra. Och att få tillfälle att reflektera över det man gör och varför.

– Det är samtidigt fascinerande att vi i stort diskuterar samma frågor nu som vi gjorde för 20 år sedan, till exempel när det gäller att sätta kunden i centrum men även avseende bemanning, organisations- och motivationsfrågor. Men förhoppningsvis utgår vi idag från en högre nivå av kompetens och medvetande.

Se hela programmet och anmäl dig här!