Fastighetsteknik – outnyttjad resurs

Många fastighetsägare underskattar vikten av en god teknisk förvaltning. Det anser förvaltningsgurun Jahn Wahlbäck som på seminariet Framtidens Förvaltare ger prov på hur man bevarar och utvecklar fastigheters värde genom att nyttja fastighetstekniken på rätt sätt.

Jahn Wahlbäck, i dag förvaltningsrådgivare på Svefa, har mer än 20 års erfarenhet av organisations- och affärsutveckling inom fastighetsförvaltning.

Kortsiktiga beslut
Generella misstag i branschen är enligt honom att många beslut är alltför kortsiktiga och att bolagen inte drar nytta av de fastighetstekniska tjänsterna som man borde.

– Visst, det är inte lätt att fokusera på för fastigheten såväl värdebevarande som värdeskapande tjänster. Det gäller att tillfredsställa ägarnas såväl som kundernas/hyresgästernas krav och önskemål vad gäller kvalitet, service och lönsamhet.

Rätt använda resurser
Och hur uppnår vi det då? Det handlar om att rätt använda resurser inom fastighetstekniken både bevarar och utvecklar fastigheternas värde.

– Ett bra driftnetto är lika viktigt som några räntepunkter hit eller dit. Men för att uppnå det räcker det inte att jobba med underhållsplaner. Det behövs också en förvaltningsplan som tar sikte på hela fastighets utveckling, säger Jahn Wahlbäck.

Läs mer om seminariet Framtidens Förvaltare och anmäl dig här