”Digitalisering stärker vår kundrelation”

Det finns flera skäl att hänga med i digitaliseringsvågen. Men först och främst måste du göra klart för dig vad som ska digitaliseras och varför.

Det säger Björn Schenholm Ristborg, affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Förvaltning.

På Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare i februari ger han sina råd och tips på hur branschens ska ta till sig digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Einar Mattsson är en föregångare på området genom att man själva äger kontrollen över sitt stadsnät hela vägen ända in i lägenheten.

Bolaget bygger sin utveckling av digitala fastigheter kring fyra viktiga punkter, där ägarskapet är viktigast. Övriga punkter handlar om affärsmöjligheter, långsiktighet och trygghet.

– För oss handlar digitalisering av våra fastigheter ytterst om att stärka kundrelationen. Då är det också bäst att vi som fastighetsägare har kontroll över infrastruktur och komponenter, säger Björn Schenholm Ristborg.

Läs mer om Framtidens Förvaltare och anmäl dig här