Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny utgåva om bostadsbestämmelser

2019 års utgåva av handboken Bostadsbestämmelser innehåller de ändringar av byggreglerna som skett under 2017 och 2018 i BBR 25 (BFS 2017:5) och BBR 26 (BFS 2018:4). Ändringarna finns inom energiområdet och behandlar

  • förtydligande av begreppet ”ändring av byggnad” i avsnitt 1
  • ändrade krav på hur byggnadens energianvändning ska verifieras genom mätning och beräkning
  • skärpta krav på fastbränsleeldning
  • nya krav på så kallade nära-nollenergibyggnader
  • brand- och ventilationsavsnitten har reviderats genom att beteckningar och hänvisningar till utgångna standarder har uppdaterats.

Författare är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega