Hållbarhetschef på Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som hållbarhetschef.

Pia får ansvar för frågor inom miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald, hälsa och säkerhet.

Hon ska bidra till att lyfta fokus på hållbarhetsfrågan från en förvaltningsnivå till att vara en företagsövergripande fråga.

Pia kommer närmast från Structor Miljöbyrån, rapporterar till Mario Pagliaro, CFO och börjar i februari.