Leverantörer av FM-lösningar går samman

Symetris affärsområde Facility management, som har ett produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige, går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG). Båda är en del av Addnode Group.

Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.

– Vi blir en del av en global organisation med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. Kontaktvägar och lokaler kommer att vara samma efter samgåendet, säger Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetri FM och blivande VD och ansvarig för Service Works Global Nordic AB.