Nordic PM förvaltar i Arenastaden

Nordic PM har tecknat avtal med det tyska fastighetsbolaget Union Investment Real Estate GmbH om förvaltning av bolagets fastigheter, omfattande drygt 85 000 kvm, i Arenastaden i Solna och på Vasagatan i Stockholm.

Det nytecknade avtalet innebär att Nordic PM får ett totalansvar för Union Investments samtliga fastigheter i Stockholmsregionen och kommer att sköta all kommersiell- och teknisk förvaltning, drift, ekonomisk förvaltning och uthyrning för den nya uppdragsgivarens räkning.

Fastigheterna i Solna är belägna i Arenastaden och utgörs av ”Vattenfallshuset” Uarda 5 om nära 45 000 kvm, ”Siemenshuset” Uarda 6 om ca 18 000 kvm, samt ”Svenska spel-huset” Uarda 7 om nära 18 000 kvm. Fastigheten Sthlm HUB/Uggleborg 14 i Stockholm finns på Vasagatan 12 och omfattar ca 6 000 kvm uthyrbar yta.

Det nya uppdraget startar den 1 januari 2019 och Nordic PM har startat processen med att rekrytera en fastighetsförvaltare och två fastighetstekniker som ska bemanna uppdraget.