Generaldirektör på SFV

Regeringen har utsett Ingrid Eiken Holmgren till ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk.

Ingrid kommer närmast från befattningen som VD för Mäklarsamfundet. Hon tillträder sin anställning som generaldirektör den 20 februari 2018.

Ingrid Eiken Holmgren har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd och chef för internrevisionen i Regeringskansliet samt verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning.