Rekordstor ökning av vägglöss

Saneringarna av vägglöss i Sverige har ökat med hela 45 procent på tre år. Läs Fastighetsägarnas bästa tips om sanering och förebyggande åtgärder.

– Det är viktigt att som fastighetsägare reagera snabbt när man upptäcker lössen. Försök inte råda bot på problemet själv, utan be om professionell hjälp. Det är bra om man sätter upp anslag i trapphuset om vilket saneringsföretag som hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren ska vända sig till vid problem. Dessutom är det bra att veta att saneringen kan dra ut på tiden, då flera olika samverkande metoder kan behöva användas, säger Håkan Kjellgren på Anticimex.

Skyldighet att sanera
Om en eller flera lägenheter i en fastighet drabbas av ohyra eller skadedjur är fastighetsägaren skyldig att vidta saneringsåtgärder oavsett vem som är ansvarig för förekomsten av det. Visar det sig att hyresgästen är ansvarig för förekomsten så kan denne bli ersättningsskyldig.

I det fall hyresgästen inte är ansvarig så kan denne kräva ersättning för nödvändiga kostnader som kan ha uppstått i samband med utrotningen.

Hyresgästen kan även ha rätt till nedsättning av hyran om ohyran är av den omfattning att det anses vara ett hinder och men i nyttjanderätten.

Ansvaret i brf
Den som bor i en bostadsrätt har enligt bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten.

Om det inte efterlevs kan bostadsrättsinnehavaren få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

Så förebygger du
Det är svårt att förebygga mot löss men som fastighetsägare kan du efter utflyttningar i lägenheter se till att alla sprickor, skruvhål och lösa tapetkanter limmas, spacklas och lagas.

Läs tidigare texter på Förvaltarforum om vilka smarta metoder som finns för att slippa vägglöss. Klicka här för att se alla artiklarna!

Som boende kan det vara bra att känna till att man inte bör placera resväskan under sängen när man bor på hotell och att alla kläder bör tvättas direkt efter hemkomsten.

Källa: Fastighetsägarna

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega