Laddning av elbilar ‒ så gör Stockholmshem

 

Per ForslingHäromdagen aviserade vi på Stockholmshem ett helt nytt erbjudande. I alla våra bostadsområden erbjuder vi möjlighet till laddning av elbilar. Mottagandet var faktiskt något överväldigande. Tack för alla positiva kommentarer vi fick! Jag vill gärna beskriva lite mer kring detta, hur vi resonerat och vilka ställningstaganden vi gjort.

1. Proaktivt eller reaktivt förhållningssätt?
Ett första vägval vi behövde göra var om vi ska bygga laddplatser och hoppas att det kommer hyresgäster som sedan vill ansluta sin elbil eller om vi ska bygga laddplatser på de platser där efterfrågan faktiskt har uttryckts. Proaktivt eller reaktivt förhållningssätt.  Vi valde att använda ett reaktivt förhållningssätt, av flera skäl. Dels vet vi inte hur efterfrågan på laddinfrastruktur kommer att utvecklas i våra bostadsområden de närmaste åren. Intresset för laddbara fordon ökar snabbt, men håller den trenden i sig? Kommer våra hyresgäster att vara lika intresserade som andra fordonsägare? Att investera med risk att på sikt bli en ny version av utvecklingen med etanolpumpar vill vi undvika. En försiktighetsprincip ledde oss till det reaktiva förhållningssättet, bygg där det efterfrågas.

2. Egen regi eller med hjälp av tredje part?
Marknaden kring laddinfrastruktur går framåt, det har poppat upp tredjepartsaktörer från olika håll. Clever och Park-Charge är några alternativ för den som inte vill hålla på med infrastrukturen själv. Vi är ett av Sveriges största bostadsbolag. Med 26 000 lägenheter och över 300 anställda har vi resurser att hantera den här typen av frågor i egen regi. Mot bakgrund av att vi dessutom valt att enbart bygga vid efterfrågan var det egentligen aldrig aktuellt att göra på annat sätt än att hantera installationerna själva.

3. Debitering mot uppmätta värden eller schablondebitering?  
När det gäller elförbrukning och leverans av el finns flera olika synsätt. Att mäta och debitera mot uppmätta värden är absolut ett bra sätt. Det krävs att mätvärden kan samlas in och utgöra underlag för debitering på ett rationellt sätt för att det ska kännas attraktivt. Ett annat sätt är att debitera schablonmässigt, alla får betala lika mycket för laddmöjligheten, oavsett hur mycket som faktiskt används. Den senare metoden används av exempelvis Stockholm Parkering, som dessutom opererar flera av våra garage. För att harmoniera mot deras erbjudande och med hänsyn till den administrativa bördan valde vi att använda schablondebitering. Dock kommer mätare att installeras för att mäta och utvärdera hur mycket el som faktiskt används.

4. Teknikval?
Vi har varit angelägna om att hålla nere installationskostnaderna så mycket som möjligt, utan att göra dumsnåla val. På ett antal av våra parkeringsplatser finns motorvärmarstolpar, dit finns el framdragen vilket såklart är väldigt fördelaktigt. Enklaste formen av lösning hade varit att byta insats från motorvärmarinsats till enkla s k Schucko-uttag (”två hål i väggen”). Det är en något tveksam lösning för elladdning, även om det förekommer konverteringssatser från motorvärmare till Schucko på marknaden. Framför allt var det Elsäkerhetsverkets avrådan om laddning via Schucko-uttag som gjorde att vi valt att som huvudalternativ byta motorvärmarstolpen mot en laddstolpe, men i möjligaste mån behålla fundamentet. Uttag blir av typ 2, det är en uttalad standard inom EU och den typ de allra flesta som vi frågat har rekommenderat. Se t ex den här listan

Vi tror att vi i många fall kommer att behöva säkra upp till 16 Amperes säkring och kanske även dra ny tråd eftersom befintliga motorvärmarinstallationer inte är byggda för de effektuttag som kan komma i fråga vid elladdning. Vi har inte på förhand kartlagt alla våra befintliga installationer, lite får vi nog lösa på plats, när vi ställs inför problemen.

Summa summarum: vi bygger där vi får efterfrågan, installerar riktiga laddstationer och tar betalt mot schablon. Det är ett första försök, utvärdering gör vi när det gått en period, kanske ett år eller två. Kanske kan våra vägval och funderingar hjälpa någon annan. Har ni tips och råd till oss? Hör gärna av er!

Per Forsling, per.forsling@stockholmshem.se
Verksamhetsutvecklare AB Stockholmshem

Mer läsning i ämnet:
Laddinfrastruktur för elfordon (Svensk Energi, pdf)
Emobility, fin samling av relevant information
Elbilsstatistik, försäljningsutveckling av elbilar, uppdateras löpande

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega