Mest hot och våld i allmännyttan

balkonger_hotAnställda i kommunala bostadsbolag drabbas oftare av hot och våld än andra i fastighetsbranschen. Det visar en av de få undersökningar som har gjorts.

Det finns inte mycket offentlig statistik som visar hur vanligt det är att anställda i fastighetsbranschen drabbas av hot eller våld. Men Fastighetsanställdas förbunds arbetsmiljöenkät bland medlemmarna 2013 visar vilka bolag som var värst utsatta.

Av medlemmarna svarade 20 procent på enkäten och av dessa svarade 8 procent att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete senaste året.

– Vi blev inte förskräckta av resultatet. Vi hade befarat att det skulle vara värre, men det fanns ett undantag. Ett avtalsområde utmärker sig negativt och det är Fastigo, där HSB, Riksbyggen och allmännyttan ingår, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighetsanställdas förbund.

torbjorn_jonssonDubbelt så många
Bland medlemmarna med Fastigo-avtal hade 17 procent, mer än dubbelt så många som genomsnittet för hela enkäten, drabbats av hot och våld senaste året. Och av dessa uppgav över 90 procent att hoten och våldet kom från personer som inte var anställda i bolaget.

Torbjörn Jonsson berättar att när förbundet analyserade resultatet kom man fram till att det var orimligt att HSB och Riksbyggen skulle skilja sig så mycket från övriga privata bolag.

– Efter att ha kollat med de regionala skyddsombuden och konstaterat att de andra privata fastighetsbolagen inte hade lika många drabbade medlemmar drog vi slutsatsen att de flesta i gruppen som stack ut var anställda i kommunala bostadsbolag.

Problemområden
Kommunala bostadsbolag äger många fastigheter i områden som har problem med hög kriminalitet, vilket kan vara en trolig förklaring till resultatet.

– Vi har garanterat områden där hot och våld är vanligare och ett mycket större problem. Det är främst socialt utsatta områden med hög arbetslöshet i utkanten av storstäderna, säger Torbjörn Jonsson.

Medlemmarna som deltog i enkäten arbetade bland annat som fastighetsskötare, fastighetsreparatörer, bovärdar, kvartersvärdar, fastighetsvärdar och städare.

Stort mörkertal
Bland de som svarade på enkäten finns inga fastighetsförvaltare eller andra tjänstemän, men resultatet ger ändå en fingervisning om hur det ser ut i branschen när det gäller hot och våld.

I och med att det saknas heltäckande och aktuell statistik är det svårt att skapa sig en bild av hur stort problemet är. Många fastighetsbolag saknar också rapportsystem där de anställda kan rapportera om de blir utsatta för hot och våld, vilket gör det svårare att få grepp om problemet.

– Jag tror det finns ett stort mörkertal för hot, våld och det gäller även sexuella trakasserier, säger Torbjörn Jonsson

 

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön

  • Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas.
  • Arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs.
  • Arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.
  • Alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras.
  • Arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd.

Läs även Förvaltarforums artikel: Så skyddar du dig mot hot och våld

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega