Mer underhåll när nybyggandet minskar

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Fyra av tio fastighetsägare kommer att öka sitt underhåll i år, enligt en ny rapport från Industrifakta.

Analysföretaget Industrifakta tar två gånger per år fram ett index för aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med detta arbete intervjuas 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare.

I den senaste undersökningen visar det sig att fyra av tio tillfrågade kommer att öka sin underhållsvolym i år medan hälften tror att volymen inte kommer att förändras. Växande behov, ökade kostnader samt ett bättre ekonomiskt utrymme är orsaker till den ökade aktiviteten i år.

Värme, ventilation och våtrum
Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta, har tittat närmare på undersökningen.

– Det som verkar prioriteras bland åtgärderna i år och nästa år är reparationer inom områden som värme, ventilation, våtrum och energibesparande åtgärder. Tak ligger också högt på listan menar Jens Linderoth.

Brist på entreprenörer
Det är endast en mindre andel av de intervjuade som kommer att minska sitt underhåll i år. Den främsta orsaken till detta är att det saknas tillgängliga entreprenörer.

– Generellt tror vi att bristen på utförarsidan har hållit tillbaka aktiviteten inom byggnadsunderhåll i samband med att nybyggandet har ökat så kraftigt den senaste tiden. Vi har noterat att många bostadsbolag har tvingats skjuta fram åtgärder på framtiden. När byggaktiviteten nu tappar fart bör det skapas bättre utrymme för underhåll avslutar Jens Linderoth.

Källa: Industrifakta AB