SEB Trygg Liv förlänger med Novi

Novi Real Estate och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) (”Gamla Liv”) har förlängt sitt avtal avseende totalförvaltning av Gamla Livs svenska fastighetsportfölj.

Novi Real Estate kommer i och med förlängningen fortsatt ha förvaltningsansvaret för Gamla Livs svenska fastighetsportfölj om cirka 480 000 kvm bestående av centralt belägna fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

Portföljen innehåller primärt kontorslokaler men även handel, bostäder samt restauranger och hotell. Novi levererar ekonomisk, kommersiell och teknisk förvaltning, samt uthyrning, projektledning, fastighetsskötsel och drift.

– Vi är glada och enormt stolta över de fina resultat som vi åstadkommit på drygt två år samt det väl fungerande samarbete vi har med Gamla Liv och deras team. Resultatet är att vi har kommit överens om en förlängning av vårt avtal, säger Kinga Kinnunen, kundansvarig på Novi Real Estate.

– Vi är väldigt nöjda med Novi som svarar upp mot de höga kvalitetskrav som Gamla Liv ställer på förvaltningsleveransen och de bidrar på ett utmärkt sätt till fastighetsportföljens utveckling. Det känns naturligt att fortsätta vårt långsiktiga samarbete, säger Jonas Lindegren, Head of Real Estate på SEB Investment Management.