Konstprojekt engagerar hyresgäster

”Den rättvisa paviljongen” är ett konstverk av 150 stockar som uppförs i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Bakom verket står bland andra arkitektstudenter från Chalmers och Familjebostäders hyresgäster.

Familjebostäder och Hyresgästföreningen vill med projektet skapa dialog och möten mellan människor. En viktig del i projektet är att öka kvinnors deltagande i det gemensamma stadsrummet.

– Idag är det framförallt yngre män som tar plats i området. Förutom fotbollsplaner har det varit brist på andra forum som engagerar kvinnor, säger Josephina Wilson, projektkoordinator på Familjebostäder.