Affärsutvecklare på NREP

Fredrik Häggbom har rekryterats till NREP:s affärsutvecklingsteam. Han började sin nya tjänst i juni och ska fokusera på utveckling av samhällsfastigheter.

Fredrik kommer närmast från Hemsö Fastighets AB där han sedan april 2017 har arbetat med projektutveckling av samhällsfastigheter.