Hur sanerar vi vägglöss framgångsrikt?

Vägglöss är nog det enskilda skadedjuret som väcker mest känslor. Det är en jobbig och utdragen saneringsprocess. Skadedjursexperten ger tydliga råd och tips och spanar även in saneringsmetoder som det forskas på och som kan komma i framtiden.

Antalet anmälningar om vägglöss har minskat i Sverige, till viss del på grund av pandemin. Men nu när vi återgått till ”normalt” liv igen med resor och socialisering ska det bli intressant att se vilket håll kurvan går åt.

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar
Det viktiga är att ta eget ansvar för frågan, inte skjuta den ifrån sig och säga att det är saneringsföretagets ansvar. Det är fastighetsägarens ansvar och vi kan inte delegera bort det.

För att nå framgång behövs dock ett nära samarbete med saneringsfirman och att vi drar åt samma håll. En annan sak är att få med hyresgästerna vilket är svårare sagt än gjort. Med det menar jag att hyresgästen behöver förstå vilket ansvar den har i frågan; anmälningsansvar samt förberedelser inför sanering och även efter saneringen.

Framgångsfaktorer och tips
För att nå framgång bör man som fastighetsägare informera i olika kanaler och omgångar vad skadedjur, främst vägglöss, är, hur de fungerar och hur man kan få med dem hem. Även med information om hur man ska göra om man fått vägglöss.

  • Ta emot anmälningarna direkt. Be inte hyresgästerna anmäla direkt till saneringsfirman.
  • Följ upp antalet anmälningar, se hur kurvan ser ut över tid, gör en nollmätning.
  • Gå ut med information inför stora lov som till exempel sport- och sommarlovet. Mät sedan antalet anmälningar cirka 4 månader efter slutet på lovet, där kommer du att se om din insats har gjort skillnad.
  • Förebygg när du bygger om/nytt. Lägg ut kisel förebyggande. Det är helt ofarligt för människor och husdjur samt orsakar ingen skada på byggnaden, dessutom är det rätt billigt.
  • Ha ett nära samarbete med saneringsfirman, ni gör det här tillsammans.

Alternativa metoder och framtidsspaning

1. Sanering med kolsyreis
Det är mycket som testats inom fältet för vägglussanering, med varierande framgång. Bland annat har Stockholmshem provkört kolsyreis i en utrymd lägenhet för att locka fram lössen med detta. Experimentet hade varierad framgång. Det är svårt att säga om det var kolsyreisen i sig eller bara slumpen som lockade lössen i fällorna. Metoden var dock komplicerad att använda. Kolsyreis måste hämtas samma dag det ska användas, det måste förvaras mycket kallt för att inte börja lösas upp. Sedan måste man vara försiktig när man hanterar det för att förhindra frysbränna. Allt detta vägde över till att vinsten inte var värt det, då man inte kunde garantera att vägglössen aktiverades av kolsyreisen.

2. Kamera med AI
Vid KTH har två civilingenjörer tagit fram en prototyp på en vägglusfälla med kamera som primärt använder koldioxid som lockbete. Till maskinen utvecklas även ett AI-system som kommer kunna analysera bild-data kontinuerligt under behandlingen. Målet är att simulera mänsklig närvaro på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Förhoppningen är att man ska kunna lämna en lägenhet med ett aktivt vägglusangrepp och låta maskinen locka fram lössen istället för att en människa måste bo där.

3. Mindre gift mer förebyggande
En trend är att röra sig bort från gift när det kommer till vägglussanering och mer mot ett förebyggande arbete. Det finns mekaniska fällor med doft-lockmedel om är lössens kroppsegna feromoner, där lössen klättrar in, fastnar och även lockar till sig fler löss. Dessa fällor gör att det går att upptäcka ett vägglusangrepp på ett tidigt stadium.

4. Kiseltejp
Det finns självhäftande tejpremsor som innehåller kisel. Tejpen kan sättas under sängar och bakom sänggavel eller golvlister. Kislet i tejpen dödar vägglössen som kommer i kontakt med den men är helt ofarligt för däggdjur. Det har gjorts studier på den, som ännu inte publicerats, där det framgår att antalet löss minskar med flera hundra procent. Då vägglössen inte reproducerar sig går aktiviteten ner mycket snabbt.

5. Indikator med WiFi
Det forskas även på en vägglusindikator som är uppkopplad till WiFi. Denna kan man använda för att få tidig information om ett vägglusangrepp. Den lockar vägglössen i fällan med feromoner. Än så länge räcker indikatorns batteri i två år men testas för att hålla i 10 år. I stadsmiljö har produkten en räckvidd på 10 km.

6. Snabbtest
Ett amerikanskt företag har tagit fram ett snabbtest som kan visa om det finns vägglöss men det är endast till för professionellt bruk. De säger att det är ett revolutionerande sätt att göra vägglusinspektioner. Man behöver bara svepa med bomullspinnen över den yta där vägglöss kan finnas, dra den över testytan och sedan kommer du få ett svar huruvida det finns vägglöss eller inte.

Chantelle Small
Förvaltningsstöd och skadedjursexpert för Boende & Lokaler på Stockholmshem

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega