Karlevill blir vd på Kopparstaden

Kopparstaden har utsett Susanna Karlevill till ny vd. Hon börjar sin nya befattning den 7 januari.

Susanna kommer senast från verkstadskoncernen Sandvik där hon varit fabrikschef för Precision Strip.

Kim Söderström kommer att ha rollen som tillförordnad vd på Kopparstaden fram till Susanna tillträder.