Åre först med digitaliserat fjärrvärmenät

Samtliga 180 fjärrvärmekunder i Åre erbjuds nu att vara med i pilotprojektet THERMO-S ARE som drivs av Jämtkraft, Uppsalaföretaget Ngenic, med stöd från Energimyndigheten.

Digitalt styrd fjärrvärme optimerar värmen och spar energi i bostäder och lokaler. När det är som mest aktiviteter och rörelse i bostaden, till exempel morgon och kväll, prioriteras varmvattenanvändning istället för värme.

Målet med digitaliseringen är mer resurssnål och bättre fördelad fjärrvärme.

Läs pressmeddelandet från Jämtkraft

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär