Partnertext från Fastighetsägarna Service

”Hos oss får individen stort ansvar – och ännu större frihet”


Möt Nima Pashai som är en av Fastighetsägarna Services byggprojektledare som driver renoverings- och ombyggnadsprojekt åt privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det innebär att han utvecklar fastigheter och får ta ett stort ansvar från start till mål.

Nima Pashai är en av byggprojektledarna på förvaltningsbolaget Fastighetsägarna Service. De 9 månader som gått sedan han började här beskriver han som roliga, lärorika och ansvarsfyllda – där det sista bland annat har att göra med att han redan efter några månader fick representera bolaget i en DN-artikel.

– Jag tycker att det visar att möjligheterna är oändliga här, oavsett vem man är och hur länge man varit i bolaget. Att få förtroendet att kliva fram på det sättet och ta det ansvaret tror jag är helt unikt, säger Nima och lägger till:

– Här ligger ett stort ansvar men en ännu större frihet på individen, vilket passar mig väldigt bra. Kan man axla ansvaret tror jag att det här är en perfekt arbetsplats oavsett yrkesområde.

Fastighetsutveckling i projektledarrollen
Rollen som byggprojektledare innebär att Nima driver ROT-projekt från början till slut. Eftersom bolagets kundportfölj är bred kan kunderna vara allt från fastighetsägare med kommersiella lokaler och hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar med hundratals lägenheter.

– Jag driver alla typer av projekt som rör husets hatt och rock eller hjärta, alltså allt från fasad-, tak-, och balkongrenoveringar till energioptimeringar. Men jag driver också lokalomvandlingar och gårdsrenoveringar samt planerar för fastighetsägares kommande underhåll.

Just lokalomvandlingar är projekttypen som Nima tycker är roligast:

– När en lokal ska omvandlas är jag som byggprojektledare med från början och reder ut hur lokalen bäst kan nyttjas. I de flesta fall finns det många bra idéer på hur utrymmen kan nyttjas, och som byggprojektledare blir det min roll att pröva om idéerna är tekniskt genomförbara och vilken idé som är mest optimal i den specifika fastigheten. Så man får ha ena foten på marken och ena foten i luften hela tiden, och att jobba med fastighetsutveckling på det sättet är väldigt roligt.

Alla vinner på challengerkulturen
Fastighetsägarna Services företagskultur går ut på att varje medarbetare uppmuntras att ta initiativ och kloka beslut i vardagen utifrån bolagets mål och ramar – att utmana och pröva nytt. Men den så kallade challengerkulturen gör inte bara vardagen roligare för medarbetarna.

– Vår företagskultur innebär att alla uppmuntras att ta initiativ och lägga upp sitt arbete så att det ger bästa möjliga resultat för kunden, och jag upplever att kunderna märker det genom att vi kan vara mer närvarande och flexibla än byggprojektledare i hierarkiska bolag, där det ofta finns ganska snäva ramar som inte tar hänsyn till varje projekts unika förutsättningar. Det ger bättre service och leverans.

Från produktion till projektledning
I grunden är Nima civilingenjör inom samhällsbyggnad med en master inom konstruktion. Under studietiden hade han en traineetjänst som innebar att han var ute i produktion och såg byggbranschen från entreprenörsidan, ofta i stora projekt.

– Den erfarenheten var givande, men efter studierna kände jag att jag ville ha mer ansvar och driva projekt själv. Det ledde mig till slut till rollen som byggprojektledare, säger Nima och avslutar:

– Jag hade hört så gott om Fastighetsägarna Service och vilka möjligheter som finns här. Dessutom hade jag följt bolaget sedan 2015 och sett bolagets utveckling till idag.

Nimas tre tips till blivande byggprojektledare

Skaffa erfarenhet från entreprenörsidan
Som byggprojektledare kan det vara bra att ha varit ute på stora byggprojekt och sett hur produktionen går till. Att lära sig hantverket är A och O som byggprojektledare. För när du ska dividera ändringar och tillkommande arbeten med entreprenören, så vet du hur mycket arbetet ska kosta och hur mycket material och arbetstimmar som krävs.

Se till att du har en nisch
Du kanske har en bakgrund som VVS-ingenjör, elektriker eller någon disciplin inom byggprojekt. Jag själv kommer från konstruktörsidan. Som byggprojektledare ska du ha koll på många saker, men jag tror att det är viktigt att även ha en nisch – på så sätt får du ett djup i rollen.

Få koll på juridiken

Lär dig entreprenadrätt ut och in och upp och ner. Det är otroligt viktigt att ha koll på juridiken som byggprojektledare. Även om entreprenadjuristerna runt dig tar hand om de juridiska frågorna, bör du ha koll på de entreprenadrättsliga frågor som ständigt dyker upp i din vardag.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega