Regeringen inför bonus för påbyggnad

Regeringen inför en påbyggnadsbonus för att förbättra möjligheterna att bygga fler våningar på befintliga flerfamiljshus.

Påbyggnadsbonusen innebär att fastighetsägare som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus utöver grundstödet.

Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark.

Fördelar med påbyggnad
Därmed förbättras möjligheten att förtäta i bostadsområden utan att värdefulla markytor behöver tas i anspråk. Genom förtätning ökar tillgängligheten i husen eftersom hiss kommer att behöva installeras om sådan inte redan finns, skriver regeringen.

Branschföreningen Hissförbundet uppskattar att i dag saknar cirka 70 000 trapphus hiss samtidigt som antalet svenskar över 65 år förväntas öka med 1,1 miljon fram till 2060.

Högre investeringsstöd
Nyheten om påbyggnadsbonusen släpptes i samband med att regeringen i förra veckan informerade om att investeringsstödet för hyresbostäder ska förbättras.

Syftet med detta är att ytterligare öka möjligheten att bygga hyresbostäder till rimliga kostnader genom att höja både nivån på stödet och den högsta tillåtna normhyran.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Höjd normhyra
För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1 350 kr respektive 1 300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs.

Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner, och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Höjda stödnivåer
Förslaget innebär att grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA.

Stödet höjs från 6 600 kr till 7 100 kronor i Stockholmsregionen, och från 5 300 kronor till 5 800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen.

I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3 800 kronor till 4 800 kronor.

Läs regeringens pressmeddelande

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega